otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne z okazji jubileuszu 25 lat Programu Odnowy Wsi w obszarze idei Opolskie ze smakiem oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 18.03.2022 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 27.05.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 16.06.2022 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie  Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, adres e-mail: dwo@opolskie.pl, 77 44 82 125,77 44 82 109

Data ważności:18.03.2022
Osoba odpowiedzialna:Marcin Oszańca, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 16.02.2022
Wytworzono przez: Ewa Kotula
Opublikowano: 16.02.2022, 14:56
Opublikowano przez: Ewa Kotula
Zmodyfikowano: 19.05.2022, 11:27
Zmodyfikowano przez: Wiesława Deręg
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1023

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry