Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 25.03.2022 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 04.05.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 24.05.2022 r.

 

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udziela  Monika Jodko tel. 77 4467 842

Data ważności:25.03.2022
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 22.02.2022
Wytworzono przez: Monika Jodko
Opublikowano: 22.02.2022, 10:12
Opublikowano przez: Monika Jodko
Zmodyfikowano: 04.05.2022, 14:25
Zmodyfikowano przez: Monika Jodko
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 565

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry