Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w obszarze ratownictwa i ochrony turystów w regionie w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 17 marca 2022 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 26 maja 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 15 czerwca 2022 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: dks@opolskie.pl, tel. 774429330/23.

Data ważności:17.03.2022
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 14.02.2022
Wytworzono przez: Kamila Sałajczyk
Opublikowano: 15.02.2022, 13:17
Opublikowano przez: Bartosz Swoboda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 758

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry