Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a ustawy pn. WSPARCIE ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO I INFRASTRUKTURALNEGO PODMIOTÓW PROGRAMU celem realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w 2022 roku

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 08.03.2022 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 10.05.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 30.05.2022 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, adres e-mail: drw@opolskie.pl, 77 44 82 125,77 44 82 124

Data ważności:08.03.2022
Osoba odpowiedzialna: Wiesław Kryniewski- Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 08.02.2022
Wytworzono przez: Arkadiusz Głąb
Opublikowano: 09.02.2022, 08:46
Opublikowano przez: Arkadiusz Głąb
Zmodyfikowano: 30.05.2022, 14:47
Zmodyfikowano przez: Arkadiusz Głąb
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 2962

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry