Geotrans S.A. (wcześniej Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o. o.) – instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o zdolności przyjmowania odpadów ok. 100 Mg/dobę i pojemności 330 000 Mg oraz pozostałych instalacji, zlokalizowanych w Gogolinie przy ul. Ligonia 15 – decyzja stwierdzająca wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 21.01.2022
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Opublikowano: 01.02.2022, 10:10
Opublikowano przez: Joanna Zarzycka-Poproch
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 72

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry