“EKO-REGION” Sp. z o. o. – instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania odpadów maksymalnie 80 000 Mg/rok, tj. 400 Mg/dobę i całkowitej pojemności 516 450 Mg oraz instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o zdolności przetwarzania: 100 000 Mg/rok, tj. 385 Mg/dobę w części mechanicznej oraz 30 000 Mg/rok, tj. 82 Mg/dobę w części biologicznej, zlokalizowanych na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gotartowie, gm. Kluczbork – postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 04.01.2022
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Srodowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Opublikowano: 12.01.2022, 08:54
Opublikowano przez: Joanna Zarzycka-Poproch
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 114

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry