Petycja w sprawie podjęcia przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały w sprawie przyjęcia Karty Praw Rodzin

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI PETYCJI
Data
22.02.2022
Przebieg postępowania
Data
1. wpływ petycji w sprawie podjęcia przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały w sprawie przyjęcia Karty Praw Rodzin 28.12.2021
2. przedłożenie pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem uzyskania opinii w przedmiotowej sprawie  07.02.2022
3. przedłożenie pod obrady XXXIX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego celem rozstrzygnięcia 22.02.2022

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 30.12.2021
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro
Opublikowano: 30.12.2021, 13:50
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Zmodyfikowano: 22.02.2022, 15:07
Zmodyfikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 30

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry