Petycja w sprawie “O lepsze powietrze”.

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI PETYCJI
Data
21.12.2021
Przebieg postępowania
Data
1. wpływ petycji w sprawie “O lepsze powietrze” 11.10.2021
2. przedłożenie pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem uzyskania opinii w przedmiotowej sprawie  06.12.2021
3. przedłożenie pod obrady XXXVII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego celem rozstrzygnięcia 21.12.2021

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Podstawa prawna: art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Osoba wyłączająca: Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 17.11.2021
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro
Opublikowano: 17.11.2021, 11:52
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Zmodyfikowano: 22.12.2021, 11:28
Zmodyfikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 54

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry