Informacja o rozpoczęciu procedury wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) na członków Rady Działalności Pożytku publicznego Województwa Opolskiego V kadencji – NABÓR ANULOWANY

NABÓR ANULOWANY 

Opole, 12 listopada 2021 r.

Informacja o anulowaniu procedury naboru na członków V kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

W związku z  rozpoczętą w dniu 4 listopada 2021 r. procedurą wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.), na członków V kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, informujemy iż ogłoszona procedura została anulowana.

Jednocześnie informujemy, iż nowa procedura naboru na członków V kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, rozpocznie się w późniejszym terminie.

 Zbigniew Kubalańca
Wicemarszałek Województwa Opolskiego

 

 

 

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Opolskiego do zgłaszania swoich przedstawicieli na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego V kadencji.

Każda organizacja i każdy podmiot może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów  na członków Rady V kadencji, w ramach prowadzonych rodzajów działalności pożytku publicznego wpisujących się w sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy.

Imienne zgłoszenia kandydata dokonuje się na załączonym „Formularzu zgłoszeniowym na członka Rady”, który należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, tj. do 17 listopada 2021 r.  na adres:

Urząd Marszałkowski województwa Opolskiego

Punkt Informacyjny Kancelarii Ogólnej

45-082 Opole, ul. Piastowska 14

z dopiskiem: „Zgłoszenie – RDPPWO V kadencja”

Szczegółowe informacje nt. naboru zamieszczone są w załączniku do Zarządzenia Nr 107/2021 z 3 listopada 2021 r.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 03.11.2021
Wytworzono przez: Izabela Podobińska - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
Opublikowano: 03.11.2021, 15:41
Opublikowano przez: Izabela Podobińska
Zmodyfikowano: 14.12.2021, 14:10
Zmodyfikowano przez: Paweł Wójcik
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 155

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry