Zapytanie ofertowe – Zaproszenie do udziału w targach „Smaki Regionów” w Poznaniu w dniach 02-04 października 2021r. – Twórcy ludowi

Województwo Opolskie w ramach realizacji operacji „Udział w Targach Smaki Regionów 2021”,  w dniach  02-04 października 2021r. w Poznaniu będzie promować i prezentować na własnym stoisku zasób opolskiego dziedzictwa kulturowego (rękodzieła ludowego) w postaci m.in.: tradycyjnego zdobienia pierników, szydełkowania, rzeźby w drewnie lub inne zaproponowane (należy podać jakie).

 Celem przygotowania prezentacji województwa opolskiego zapraszamy Państwa do uczestnictwa, złożenia oferty i zapoznania się z warunkami uczestnictwa  ww. targach.

Do udziału w targach zapraszamy twórców ludowych / organizacje pozarządowe promujące rękodzieło artystyczne, dziedzictwo kulturowe województwa opolskiego. Wymagane jest doświadczenie w przeprowadzaniu pokazów w w/w zakresie.

Twórca ludowy powinien spełniać następujące warunki:

  • posiadać doświadczenie w prowadzeniu pokazów ze sztuki rękodzieła ludowego zgłoszonego w ramach oferty do realizacji podczas targów (minimum 3 pokazy  w danym zakresie tematycznym),
  • przeprowadzić pokazy w zakresie dziedziny zgłoszonej w ramach oferty do realizacji podczas targów „Smaki Regionów”,
  • zapewnić ciągłą obsługę własnego stanowiska na stoisku Województwa Opolskiego,
  • zapewnić promocję Województwa Opolskiego podczas targów poprzez prezentację dziedzictwa kulturowego regionu,
  • zapewnić materiały do pokazu w trakcie targów.

W ramach udziału w targach Województwo Opolskie zapewni powierzchnię wystawienniczą na wspólnym stoisku Województwa Opolskiego, opłatę Współwystawcy, noclegi oraz transport zbiorowy na trasie Opole – Poznań – Opole.  Twórca ludowy we własnym zakresie pokryje koszty wyżywienia oraz ubezpieczenia na czas udziału w targach.

Zainteresowanych prosimy o złożenie w terminie do 13 września 2021r. oferty za pośrednictwem załączonego formularza, drogą elektroniczną na adres dziedzictwokulinarne@opolskie.pl                          lub osobiście w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Opole, ul. Hallera 9, Segment B., pokój 401.1.

Kryterium wyboru będzie różnorodność oferowanych pokazów rękodzieła ludowego.

Urząd zastrzega sobie prawo wyboru maksymalnie czterech przedstawicieli twórcy wg proponowanego asortymentu (rękodzieła) celem zapewnienia różnorodności oferty podczas targów. Niedopuszczalne jest, aby dwóch twórców prezentowało ten sam zakres tematyczny.

Informujemy, że:

  • Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  • W toku badania i oceny ofert Urząd może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  • Szczegóły związane z udziałem w targach w Poznaniu zostaną uregulowane odrębną umową pomiędzy Województwem Opolskim a uczestnikami.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i stanowi realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 Osoba do kontaktu w sprawie pytań i zgłoszeń:
Anna Bodzioch
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
tel. 77 44 82 109
e-mail: a.bodzioch@opolskie.pl

lub

Ewa Kotula – Kierownik Referatu Rozwoju Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
tel. 77 44 82 125
e-mail: e.kotula@opolskie.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Hallera 9, 45-867 Opole

 

Data ważności:13.09.2021
Osoba odpowiedzialna:Wiesław Kryniewski- Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Typ:Rozeznanie rynku

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 08.09.2021
Wytworzono przez: Arkadiusz Głąb
Opublikowano: 08.09.2021, 13:18
Opublikowano przez: Arkadiusz Głąb
Zmodyfikowano: 14.09.2021, 12:35
Zmodyfikowano przez: Arkadiusz Głąb
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 174

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry