Zapytanie ofertowe- Zaproszenie do udziału w targach „Smaki Regionów” w Poznaniu w dniach 02-04 października 2021r.-Producenci produktów tradycyjnych i członkowie sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie”

Województwo Opolskie w ramach realizacji operacji „Udział w Targach Smaki Regionów 2021”, w dniach 02-04 października 2021r. w Poznaniu będzie promować i prezentować na własnym stoisku opolskie produkty tradycyjne, regionalne i lokalne dziedzictwa kulinarnego.

Celem przygotowania prezentacji województwa opolskiego zapraszamy Państwa do uczestnictwa, złożenia oferty i zapoznania się z warunkami uczestnictwa w ww. targach.

Do udziału w targach zapraszamy producentów:

 1. produktów tradycyjnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 2. produktów regionalnych posiadających Chronione Oznaczenie Geograficzne,
 3. żywności wysokiej jakości zrzeszonych w sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie z województwa opolskiego.

Producent powinien spełniać następujące warunki:

 • przekazać określoną ilość produktów celem przygotowania bezpłatnej prezentacji próbek produktów dla uczestników targów,
 • przygotować bezpłatną prezentację próbek produktów do degustacji wraz z opisem podczas targów,
 • zapewnić ciągłą obsługę własnego stanowiska na stoisku Województwa Opolskiego,
 • zapewnić promocję Województwa Opolskiego podczas targów poprzez prezentację dziedzictwa kulinarnego regionu.
 • być producentem:
 1. produktów tradycyjnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i/lub,
 2. produktów regionalnych posiadających Chronione Oznaczenie Geograficzne i/lub,
 3. żywności wysokiej jakości zrzeszonych w sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie z województwa opolskiego.

W ramach udziału w targach Województwo Opolskie zapewni:

– powierzchnię wystawienniczą na wspólnym stoisku Województwa Opolskiego wraz z niezbędnym wyposażeniem (m.in. ladę chłodniczą),

– opłatę za zgłoszenie współwystawcy,

– noclegi dla maksymalnie 2 przedstawicieli wystawcy,

– transport zbiorowy na trasie Opole – Poznań – Opole. W przypadku przewozu produktów wymagających auta-chłodni, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego nie zwraca kosztów dojazdu wystawcy ani kosztów parkingu.

Zainteresowanych prosimy o złożenie w terminie do 6 września 2021r. oferty za pośrednictwem załączonego formularza, drogą elektroniczną na adres dziedzictwokulinarne@opolskie.pl                        lub osobiście w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Opole, ul. Hallera 9, Segment B., pokój 401.1.

Kryterium wyboru będzie ilość i rodzaj prezentowanego asortymentu (produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych)

Urząd zastrzega sobie prawo wyboru maksymalnie dwóch przedstawicieli wystawcy wg proponowanego asortymentu celem zapewnienia różnorodności oferty podczas targów.

 Informujemy, że:

 • Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty spełniające wymagania formalne.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Urząd może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Szczegóły związane z udziałem w targach w Poznaniu zostaną uregulowane odrębną umową pomiędzy Województwem Opolskim a uczestnikami.

 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i stanowi realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 

Osoba do kontaktu w sprawie pytań i zgłoszeń:
Anna Bodzioch
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
tel. 77 44 82 109
e-mail: a.bodzioch@opolskie.pl

Lub

Ewa Kotula – Kierownik Referatu Rozwoju Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
tel. 77 44 82 125
e-mail: e.kotula@opolskie.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Hallera 9, 45-867 Opole

Data ważności:06.09.2021
Osoba odpowiedzialna:Wiesław Kryniewski- Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Typ:Rozeznanie rynku

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 01.09.2021
Wytworzono przez: Arkadiusz Głąb
Opublikowano: 01.09.2021, 12:40
Opublikowano przez: Arkadiusz Głąb
Zmodyfikowano: 08.09.2021, 13:07
Zmodyfikowano przez: Arkadiusz Głąb
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 165

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry