Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie kalendarzy ściennych na 2022 rok

Proszę o przedstawienie szacunkowych kwot netto za wykonanie zamówienia na kalendarze ściennych na 2022 rok zgodnie z poniższą specyfikacją.

Szacunki proszę uzupełnić w formie załączonej tabeli oraz przesyłać na adres justyna.wojcik@opolskie.pl w terminie do 16 lipca 2021 r.

Jednocześnie informuję, iż nie jest to zapytanie ofertowe ani postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zapytanie to służy jedynie oszacowaniu wartości zamówienia.

Typ:Zakupy RPO WO 2007-2013/RPO WO 2014-2020/PO KL

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 05.07.2021
Wytworzono przez: Przemysław Mazur
Opublikowano: 05.07.2021, 09:35
Opublikowano przez: Przemysław Mazur
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 181

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry