Rozeznanie cenowe – opracowanie merytoryczne opisów miejsc, obiektów wraz z korektą językową w ramach projektu pn. „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta)”

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest procedurą przetargową w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r., a jedynie rozpoznaniem cenowym służącym orientacyjnemu oszacowaniu kosztów usługi według poniższego opisu przedmiotu zamówienia.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Województwo Opolskie

Piastowska 14, 45-Opole, NIP: 754-307-75-65

Osoby do kontaktu:

Paweł Szymkowicz – Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

tel. 77 54 16 273, e-mail: p.szymkowicz@opolskie.pl

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego rozeznania cenowego jest opracowanie merytoryczne opisów miejsc, obiektów wraz z korektą językową w ramach projektu pn. „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta)” zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania.

  1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYCENY:

Wycena musi zostać przygotowana zgodnie załącznikiem nr 2. Każda wycena musi zawierać nazwę i adres oferenta. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta. Cenę należy wyrazić w PLN, cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku oraz netto i brutto.

  1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wycenę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: p.szymkowicz@opolskie.pl.

Termin składania wyceny upływa w dniu 16 lipca 2021r.

O zachowaniu terminu dostarczenia wyceny decyduje data wpływu oferty

  1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że na stronie:

Klauzule informacyjne o ochronie danych Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej.

 

Typ:Zakupy RPO WO 2007-2013/RPO WO 2014-2020/PO KL

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 02.07.2021
Wytworzono przez: Przemysław Mazur
Opublikowano: 02.07.2021, 11:20
Opublikowano przez: Przemysław Mazur
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 150

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry