Petycja Radnych w sprawie poprawy bezpieczeństwa na DW 487

Lp. Przebieg postępowania Data Przewidywany termin realizacji petycji
1. Wpływ petycji w sprawie poprawy bezpieczeństwa na DW 487 06.07.2021

 

06.10.2021

 

        2.  Petycja, po przeanalizowaniu nie została rozpatrzona z uwagi na braki formalne  24.09.2021

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Podstawa prawna: art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Osoba wyłączająca: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Remigiusz Widera

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 26.07.2021
Wytworzono przez: Karolina Superczyńska
Opublikowano: 26.07.2021, 08:00
Opublikowano przez: Karolina Superczyńska
Zmodyfikowano: 02.03.2022, 12:29
Zmodyfikowano przez: Karolina Superczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 171

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry