Opolskie na rowery – przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną

Projekt „Opolskie na rowery – przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną ”finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.1.3 Strategie niskoemisyjna w województwie opolskim
Projekt „Opolskie na rowery – przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną ”finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.1.3 Strategie niskoemisyjna w województwie opolskim

 

Projekt „Opolskie na rowery” realizowany jest dzięki funduszom europejskim Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Jest jednym z ostatnich projektów w tej perspektywie finansowej a jego realizacja zakończy się w grudniu 2022 roku. Jego łączna wartość to 2,5 miliona złotych natomiast poziom unijnego dofinansowania wynosi aż 100% kosztów kwalifikowanych.

Wdrożenie projektu wpisuje się w działania Zarządu Województwa Opolskiego mające na celu wsparcie gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej, co w efekcie pozwoli na dostosowanie się do zmian klimatu i ograniczy negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Innym istotnym aspektem realizacji tego pomysłu jest rozwój turystyki rowerowej, która w obecnym czasie przeżywa dynamiczny rozwój i cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Wnioskodawcą projektu jest Województwo Opolskie – natomiast jego realizacją zajmie się Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz międzydepartamentowy zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, koordynowany przez Departament Infrastruktury i Gospodarki.

„Opolskie na rowery” ma na celu kompleksowe podejście do ścieżek rowerowych w regionie w perspektywie kilku najbliższych lat. Głównym przedmiotem jest przygotowanie dokumentu Koncepcji zintegrowanej sieci tras rowerowych dla województwa opolskiego, który uporządkuje obecny stan infrastruktury rowerowej i rowerowych szlaków województwa opolskiego. Dokument będzie stanowił podstawę do ustalania przebiegu tras rowerowych oraz wytyczne do projektowania i realizacji przyszłych zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej i promocji transportu niskoemisyjnego. Dlatego projekt włącza do konsultacji szerokie grono mieszkańców całego regionu – miłośników i użytkowników dwóch kółek, władz lokalnych, stowarzyszeń i organizacji rowerowych, Lasów Państwowych oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego PTTK.

Koncepcja zawierać będzie m. in.: wykaz priorytetowych do realizacji inwestycji zapewniających ciągłość bezpiecznych tras rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów, miejsc bike&ride oraz spójnego i czytelnego oznakowania.

Istotną częścią pomysłu jest również promocja ścieżek rowerowych, korzystania z nich jako ekologicznej drogi do pracy i miejsc wypoczynkowych oraz zdrowego tryby życia. Przeprowadzony zostanie szereg działań edukacyjno-informacyjnych, kampanii medialnych i różnych konkursów dla mieszkańców w każdym wieku.

Efektem końcowym będzie również wydanie publikacji, map i przewodników prezentujących wybrane trasy rowerowe, a także zapewnienie dostępu do map cyfrowych umożliwiających zapoznanie się z atrakcjami turystycznymi Opolszczyzny, wcześniejsze zaplanowanie wycieczki oraz korzystanie z map w czasie rzeczywistym.

Budżet projektu:

Całkowite koszty kwalifikowalne projektu: 2 500 000 PLN

Dofinansowanie z EFRR (100%): 2 500 000 PLN

Wkład własny WO (0%): 0 PLN

Termin realizacji projektu: 1 września 2020 r.  – 31 grudnia 2022 r.

 

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Zulska (kierownik projektu)

tel.: 77 448 22 03

e-mail: narowery@opolskie.pl

Zapraszamy na FB: OpolskienaRowery

Logo Opolskie na rowery

Metryczka

Wytworzono: 19.04.2021
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
Opublikowano: 19.04.2021, 09:13
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 19.04.2021, 10:48
Zmodyfikowano przez: Krzysztof Szwarcbach
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 144

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry