Zakład Komunalny Sp. z .o.o – instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania odpadów 100 000 Mg/rok tj. ok. 320 Mg/dobę i całkowitej pojemności 2 516 tys. Mg oraz instalacje pozostałe, zlokalizowane na terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 – zmiana pozwolenia zintegrowanego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 23.02.2021
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 01.03.2021, 14:40
Opublikowano przez: Jagoda Wardawy
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 69

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry