Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001214 „Mobilny przewodnik po województwie opolskim i kraju ołomunieckim (E-turysta)”

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001214 „Mobilny przewodnik po województwie opolskim i kraju ołomunieckim (E-turysta)” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Przekraczamy granice.


Informacja nt. projektu „Mobilny przewodnik po województwie opolskim i kraju ołomunieckim (E-turysta)” realizowanego ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

12.01.2017 r., decyzją Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska, przyjęto do dofinansowania projekt Województwa Opolskiego „Mobilny przewodnik po województwie opolskim i kraju ołomunieckim (E-turysta)”.

Jest to projekt realizowany w partnerstwie z Krajem Ołomunieckim, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu oraz Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu.

Celem projektu jest promocja walorów dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych działań promocyjnych i marketingowych. Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • wykorzystanie technologii mobilnych
 • wspólne kampanie promujące aplikacje mobilną
 • wspólne imprezy tematyczne wspierające ruch turystyczny podczas których będzie promowana aplikacja

Budżet projektu:

Całkowite koszty kwalifikowalne projektu Dofinansowanie
z EFRR (85%)
Wkład własny WO (15%)
428 568,56 EUR

1 842 844,81 PLN

364 283,28 EUR

1 566 418,11 PLN

64 285,28 EUR

276 426,70 PLN

*1 EUR = 4,30 PLN

Termin realizacji projektu: styczeń 2021  –   31 lipiec 2023 r.

Główne działania projektu:

po stronie województwa opolskiego:

 • stworzenie aplikacji mobilnej do promocji atrakcji na obszarze województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego
 • promocja aplikacji podczas targów kulinarnych i turystycznych na obszarze pogranicza polsko-czeskiego oraz poza nim
 • kampania promocyjna działań projektu w mediach: radio, prasa, telewizja, Internet

po stronie partnerów z kraju ołomunieckiego:

 • oznakowanie atrakcji turystycznych poprzez zastosowanie QR kodów
 • promocja aplikacji poprzez organizację Roadshow oraz udział w targach turystycznych i kulinarno-gastronomicznych w Czechach i Polsce
 • kampania promocyjna działań projektu w mediach: radio, prasa, telewizja, Internet

 

Grupa docelowa projektu:

 • turyści/potencjalni odwiedzający region z obszaru/spoza obszaru wsparcia Programu
 • mieszkańcy wspólnego regionu

 

Osoby do kontaktu:

Paweł Szymkowicz, tel.: 77 44 45 511

Dorota Parobij: 77 44 45 512

Justyna Wójcik, tel.: 77 44 45 513

e-mail: p.szymkowicz@opolskie.pl

 

Metryczka

Wytworzono: 01.03.2021
Wytworzono przez: Przemysław Mazur
Opublikowano: 15.03.2021, 12:46
Opublikowano przez: Przemysław Mazur
Zmodyfikowano: 15.11.2022, 11:39
Zmodyfikowano przez: Justyna Wójcik
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 81

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry