Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7222.21.2019.MWr z 15 października 2020 r., zmieniającej pozwolenie zintegrowane udzielone Grupie Azoty ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-MJ-6610-1-29/05 z 30 czerwca 2006 r. (z późniejszymi zmianami w decyzjach Marszałka Województwa Opolskiego), dla instalacji do spalania paliw o łącznej mocy nominalnej 516,1 MWt (moc na wejściu do instalacji) i instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne – mieszanek popiołowo-żużlowych, o zdolności przyjmowania 273,6 Mg odpadów na dobę (w przeliczeniu na suchą masę) i pojemności 9,5 mln Mg, przy rzędnej 216 m n.p.m., położonych i eksploatowanych przy ul. Mostowej 30A

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 12.03.2021
Wytworzono przez: Manfred Grabelus
Opublikowano: 25.03.2021, 10:52
Opublikowano przez: Marta Wróbel
Zmodyfikowano: 25.03.2021, 10:53
Zmodyfikowano przez: Marta Wróbel
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 40

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry