Opolskie wspiera szpitale w walce z „COVID-19”

logo funduszy unijnych

 

Tytuł projektu: Opolskie wspiera szpitale w walce z „COVID-19”

Wartość projektu: 32 804 232,82

Projekt został opracowany w partnerstwie pomiędzy Liderem – Województwem Opolskim a 25 partnerami. Jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby lidera i partnerów związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-COV-2 w województwie opolskim.

Partnerzy:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o., Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, Brzeskie Centrum Medyczne, Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Kup, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. Św. Jana Pawła II, Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu, Szpital Powiatowy im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu, Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej,

Grupa docelowa:

Podmioty, które z uwagi na profil swojej działalności są na pierwszej linii walki z epidemią koronawirusa tj. podmioty lecznicze prowadzące działalność w zakresie lecznictwa szpitalnego na terenie województwa opolskiego, w tym będące własnością Samorządu Województwa Opolskiego. Grupą odbiorców działań edukacyjnych projektu jest cała ludność województwa opolskiego.

Cel główny:

Poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych, poprzez wykonanie Inwestycji dotyczących instalacji dystrybucji tlenu, instalacji sieci ściekowej, zabezpieczenia odpadów skażonych, zakup sprzętu i urządzeń, środków ochrony osobistej, wykonanie koniecznych robót budowlanych oraz przeprowadzenie szkoleń lub dofinansowanie indywidualnych kursów i szkoleń – podnoszących umiejętności zawodowe personelu medycznego (lekarzy specjalistów, lekarzy
w trakcie specjalizacji, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, radiologów oraz ratowników medycznych i innych) zatrudnionych w województwie opolskim, w okresie od 01.03.2020 r. – 31.12.2021 r.

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa dostępu do usług zdrowotnych mieszkańców województwa opolskiego zagrożonych epidemią koronawirusa.
  2. Ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, poprzez zastosowanie niezbędnych środków zapobiegawczych w postaci modernizacji i rozbudowy istniejących instalacji dystrybucji tlenu, instalacji sieci ściekowej, zabezpieczenia odpadów skażonych oraz zakup sprzętu i urządzeń, środków ochrony osobistej oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych (śluzy, pomieszczenia krótkotrwałej izolacji).
  3. Wzrost możliwości walki z epidemią, poprzez wykonanie modernizacji i rozbudowy istniejących instalacji dystrybucji tlenu, instalacji ściekowej, zabezpieczenie odpadów skażonych oraz zakup sprzętu i urządzeń, środków ochrony osobistej oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych (śluzy, pomieszczenia krótkotrwałej izolacji).
  4. Poprawa warunków sanitarnych pracy personelu medycznego realizującego działania
    w zakresie przeciwdziałania i zwalczania epidemii SARS CoV-2, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa wśród personelu.
  5. Wsparcie szkoleniowe i psychologiczne kadr medycznych walczących z SARS-CoV-2.
  6. Trwałą korzyścią projektu będzie rozwój usług zdrowotnych w zapobieganiu i walce
    z epidemią koronawirusa.

Zadania i efekty projektu realizują w praktyce założenia RPO WO 2014-2020, w szczególności zapisy określone w Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, celu szczegółowym nr 1 – Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w regionie, ponieważ projekt wpływa na realizację założonych w dokumencie celów, a co za tym idzie powoduje zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie w zakresie m.in. diagnostyki w procesie walki z epidemią.

Projekt zakłada KMPLEMENTARNOŚĆ z narzędziami zaplanowanymi w ramach programu SSD – Pakiet III Opieka żłobkowo – przedszkolna i IV Złota jesień.

Metryczka

Wytworzono: 01.03.2021
Wytworzono przez: Agnieszka Okupniak - Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
Opublikowano: 01.03.2021, 13:03
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 01.03.2021, 13:06
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 172

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry