Mikroprojekt “Wakacje z Interregiem” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002181

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002181 „Wakacje z Interregiem” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środków budżetu państwa oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Przekraczamy granice.


Informacja nt. projektu „Wakacje z Interregiem” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad finansowanego ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

12.12.2019 r., decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Pradziad, przyjęto do dofinansowania projekt Województwa Opolskiego „Wakacje z Interregiem”.

Jest to projekt realizowany w partnerstwie z Krajem Ołomunieckim (Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení regionálního rozvoje). Projekt jest odpowiedzią na potrzebę realizowania wspólnych inicjatyw współpracy instytucji administracji publicznej z obu stron granicy. Urząd Marszałkowski i Kraj Ołomuniecki pełnią rolę podmiotów regionalnych w Programie Interreg V-A RCz-PL, które chcą wspólnie realizować działania promocyjne i edukacyjne skierowane do rodzin z dziećmi – mieszkańców Euroregionu Pradziad. Jest również odpowiedzią na potrzebę zagospodarowania czasu dzieciom podczas wakacji.

Celem projektu jest współpraca instytucji publicznych w zakresie promowania współpracy transgranicznej i Programu Interreg V-A RCz-PL wśród najmłodszych mieszkańców regionu oraz ich rodzin.

Poprzez realizację projektu chcemy dotrzeć do najmłodszych mieszkańców regionu z ideą współpracy i pokazać na czym polegają polsko-czeskie projekty.

Chcemy w ciekawej formie dzieciom przedstawić informacje o Polsce i Czechach oraz o tym jakie wspólne projekty są realizowane w naszym regionie.

Budżet projektu:

Całkowite koszty kwalifikowalne projektu Dofinansowanie
z EFRR (85%)
Wkład własny WO (10%) Budżet Państwa (5%)
15 915,60 EUR

66 845,52 PLN

13 528,26 EUR

56 818,69 PLN

1 591,56 EUR

6 684,55 PLN

795,78 EUR

3 342,28 PLN

*1 EUR = 4,20 PLN

Termin realizacji projektu: marzec 2021  –  wrzesień 2021 r.

Główne działania projektu:

–    organizacja 2 edycji półkolonii,

–    zakup materiałów promocyjnych.

 

Osoby do kontaktu:

Justyna Wójcik, tel.: 77 54 16 283

Przemysław Mazur, tel.: 77 54 16 273

e-mail: rpk@opolskie.pl

Zapraszamy na FB InterregOpolskie

 

Metryczka

Wytworzono: 01.03.2021
Wytworzono przez: Przemysław Mazur
Opublikowano: 08.03.2021, 12:51
Opublikowano przez: Przemysław Mazur
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 187

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry