ZAPYTANIE OFERTOWE – na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu logo wraz z pełną księgą znaków w ramach realizacji projektu pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  konieczne jest  opracowanie logo wraz z pełną księgą znaków

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie logo i pełnej księgi znaków składające się ze znaku graficznego (sygnetu) oraz przekazu tekstowego (logotypu), w ramach realizacji projektu LIFE pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398(E1).

Logo musi być autorskie, premierowe, nigdzie wcześniej nie publikowane, posiadać własny, innowacyjny, niepowtarzalny charakter nawiązujący do tematyki projektu opisanej w pkt. II zapytania ofertowego.

Projekt logo musi wywoływać pozytywne skojarzenia z ogólną tematyką projektu. Logo będzie wykorzystywane na wszystkich etapach realizacji projektu w celach informacyjnych, promocyjnych, przy prezentacjach oraz w innych formach promocji.

Szczegóły projektu LOGO:

 • przygotowanie logo wraz z księgą znaku, czyli opisem umieszczenia znaku na różnych rodzajach tła: w wersji pełnokolorowej, monochromatycznej i achromatycznej;
 • logo – konsultacje, projekty koncepcyjne logo, korekty bez limitu;
 • Księga Znaku – wydruk kart prezentujących znak i jego wersje wraz z opisem budowy logo: układy sygnetu, logotypu i hasła, pola ochronnego znaku, specyfikacja koloru dla przestrzeni CMYK, tła, typografia + wydruk projektów tzw, „papieru firmowego”, wizytówki i szablonu slajdu;
 • koncepcja logo powinna nawiązywać do celu projektu;
 • wzór występowania logo na różnych tłach (wzorzyste i jednolite, jasne i ciemne);
 • pole podstawowe i chronione znaku;
 • 2 wymiary skalowania i postać minimalna;
 • ochrona znaku (wersje niedozwolone);
 • znak graficzny powinien stanowić skuteczny instrument kampanii promocyjnej programu LIFE
 • znak graficzny powinien być nowoczesny, atrakcyjny wizualnie, oryginalny i wyróżniający się;
 • znak musi spełniać najwyższe standardy z zakresu projektowania graficznego;
 • znak graficzny i technologia jego wykonania powinny być uniwersalne dla dużego formatu oraz znacznych pomniejszeń.

Ogólne informacje o Projekcie LIFE_AQP_Opolskie oraz szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym dokumencie pn.: Zapytanie ofertowe Projekt LOGO i księga znaków.

Uprzejmie proszę o przesłanie oferty do dnia 2 marca 2021 r. na adres mailowy: dos@opolskie.pl  (mailto:dos@opolskie.pl)

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Tomaszem Krystosek nr tel. 77/4483229.

Jednocześnie informuję:

 • W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami (Wykonawcami) w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 • Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.).
 • Niniejsze ogłoszenie nie kształtuje zobowiązania po stronie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 • Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta (Wykonawcę) jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jego oferta zostanie odrzucona.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia w przypadku, gdy kwota ofert przekroczy kwotę zaplanowaną na zamówienie.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęło dziesięć ofert:

 1. NOVITZKY GROUP Piotr Nowicki – Warszawa
  termin złożenia oferty: 24.02.2021 r. godz. 00.11 (drogą elektroniczną)
 2. EXPANSJA ADVERTISING Sp. z o.o. – Poznań
  termin złożenia oferty: 26.02.2021 r. godz. 14.17 (drogą elektroniczną)
 3. KDMC Karolina Podsiedlik – Łódź
  termin złożenia oferty: 01.03.2021 r. godz. 06.25 (drogą elektroniczną)
 4. Komunikator Public Relations – Opole
  termin złożenia oferty: 01.03.2021 r. godz. 13.08 (drogą elektroniczną)
 5. dobosz.studio Andrzej Dobosz – Poznań
  termin złożenia oferty: 01.03.2021 r. godz. 19.57 (drogą elektroniczną)
 6. Lotna Anita Kamila Sochacka – Warszawa
  termin złożenia oferty: 02.03.2021 r. godz. 15.16 (drogą elektroniczną)
 7. ARFA s.c. B.Szczygieł, R.Wachowicz – Lublin
  termin złożenia oferty: 02.03.2021 r. godz. 16.23 (drogą elektroniczną)
 8. Roduq Rafał Stefaniszyn – Gdynia
  termin złożenia oferty: 02.03.2021 r. godz. 16.56 (drogą elektroniczną)
 9. GRAFIS Marek Krajewski – Opole
  termin złożenia oferty: 02.03.2021 r. godz. 15.57 (drogą elektroniczną)
 10. WATO Sp. z o.o. – Poznań
  termin złożenia oferty: 02.03.2021 r. godz. 16.56 (drogą elektroniczną)

Wszystkie oferty spełniały warunki określone w ogłoszeniu.

Wybrana oferta:
Komunikator Public Relations
45-272 Opole, ul. Sosnkowskiego 29

Uzasadnienie:
Oferta uzyskała największą ilość punktów wg ustalonego kryterium wyboru ofert, a tym samym Komunikator Public Relations  został wybrany na Wykonawcę usługi.

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WYKONAWCĄ

Uprzejmie informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł została zawarta umowa z Wykonawcą:

Komunikator Public Relations
45-272 Opole, ul. Sosnkowskiego 29

Termin podpisania umowy:

Umowa nr DOŚ-VI.042.1.2021 podpisana w dniu 23.03.2021 r. w Opolu.

Koszt realizacji zadania: 3382,50 zł brutto, 2750,00 netto.

Data ważności:02.03.2021
Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Typ:Zakupy Program LIFE

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 22.02.2021
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 22.02.2021, 14:35
Opublikowano przez: Katarzyna Jasińska
Zmodyfikowano: 09.07.2021, 15:09
Zmodyfikowano przez: Katarzyna Oszańca
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 184

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry