Petycja dotycząca wydania przez Marszałka Województwa Opolskiego negatywnej opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla tuczu trzody chlewnej w Chrzelicach

Przebieg postępowania Data Przewidywany termin realizacji petycji
1. Wpływ petycji zawierającej sprzeciw mieszkańców Chrzelic wobec planom budowy chlewni, przeznaczonej dla tuczu trzody chlewnej w ilości 1980 sztuk na działce nr 204/3  w miejscowości Chrzelice oraz wniosek o wydanie negatywnej opinii w sprawie realizacji tej inwestycji. 19.01.2021 18.02.2021
2. Udzielenie odpowiedzi na petycję w przedmiotowej sprawie  17.02.2021 r.  17.02.2021 r.

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Podstawa prawna: art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Osoba wyłączająca: Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska - Manfred Grabelus

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 15.02.2021
Wytworzono przez: Marta Wróbel
Opublikowano: 15.02.2021, 08:25
Opublikowano przez: Marta Wróbel
Zmodyfikowano: 17.02.2021, 13:20
Zmodyfikowano przez: Marta Wróbel
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 57

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry