Pan Jacek Roesler – instalacja do chowu drobiu o liczbie stanowisk 147030, zlokalizowana w Naroku przy ul. Brzozowej 15, zmiana pozwolenia zintegrowanego.

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: Adres prowadzącego instalację.
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
Osoba wyłączająca: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 25.01.2021
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 17.02.2021, 14:18
Opublikowano przez: Jarosław Szczęsny
Zmodyfikowano: 05.03.2021, 09:14
Zmodyfikowano przez: Jarosław Szczęsny
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 57

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry