PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie – instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – składowisko odpadów paleniskowych „Groszowice” o całkowitej pojemności 6 100 000 Mg, zlokalizowane w Opolu – postanowienie prostujące omyłkę pisarską

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 13.01.2021
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 27.01.2021, 13:51
Opublikowano przez: Jagoda Wardawy
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 51

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry