Komisja Rewizyjna (kadencja 2018-2023)

Przewodniczący (-a): Bogdan Tomaszek
Wiceprzewodniczący (-a): Robert Węgrzyn
Członek komisji: Hubert Kołodziej
Członek komisji: Szymon Godyla
Członek komisji: Bogusław Wierdak

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

  1. prowadzenie działalności kontrolnej w oparciu o uchwalony przez Sejmik roczny plan kontroli
  2. opiniowanie na piśmie wniosku o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium. Przedmiotową opinię Komisja wydaje w ciągu 10 dni po otrzymaniu wniosku.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 30.09.2020
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro
Opublikowano: 30.09.2020, 11:29
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Zmodyfikowano: 25.01.2024, 14:06
Zmodyfikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 269

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry