SOL AKADEMIA MENADŻERA

 

SOL AKADEMIA MENADŻERA
WARTOŚĆ PROJEKTU Ogólna wartość projektu wraz z wkładem własnym firm wyniesie 10 657 302,85 zł. Pula projektu przeznaczona na dofinansowanie usług rozwojowych (doradczych i szkoleniowych), której Operatorem jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki to 8 787 611,42 zł.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt Akademia Menadżera MŚP realizowany jest w całym kraju przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W województwie opolskim, śląskim i łódzkim jego operatorem jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

GRUPA DOCELOWA W ramach projektu SOL Akademii Menadżera MŚP skorzystać mogą mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę główną w woj. opolskim, śląskim lub łódzkim i chcą zainwestować w podniesienie kompetencji swojej kadry kierowniczej. Kwota wsparcia na firmę, to maksymalnie 33 994 zł (w tym co najmniej 20% wkładu własnego przedsiębiorcy). Wsparcie na jedną osobę nie może przekroczyć 11 442 zł (w tym co najmniej 20% wkładu własnego przedsiębiorcy).

Szkoleni z tym dofinansowaniem mogą być właściciele firm, ich pracownicy zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach oraz pracownicy, których właściciele firm planują awansować na stanowiska kierownicze.

Może być przeznaczone na opracowania diagnozy potrzeb rozwojowych oraz, jeżeli przedsiębiorstwo ma taką diagnozę, na same usługi rozwojowe, czyli np. szkolenia, kursy, studia czy doradztwo dla osób zajmujących stanowiska kierownicze.

Wkład własny firmy musi wynieść nie mniej, niż 20 proc. wartości dofinansowanej usługi rozwojowej.

CEL GŁÓWNY Celem projektu Akademia Menadżera MŚP jest wsparcie podnoszenia kompetencji osób zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, czyli osób, które już sprawują w tych firmach kierownicze stanowiska albo mają być na takie stanowiska awansowane.

ZADANIA I EFEKTY projektu realizują w praktyce założenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w szczególności zapisy określone w Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania 2.21 Poprawa zarzadzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Strona www OCRG:
http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/akademia-menadzera-msp-25.html

Metryczka

Wytworzono: 11.05.2020
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 11.05.2020, 09:26
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 11.05.2020, 09:39
Zmodyfikowano przez: Krzysztof Szwarcbach
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 244

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry