Petycja w sprawie wprowadzenia do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów Opolski udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Miedziana-Przywory” i przeznaczenia terenów objętych tym złożem pod eksploatację kruszywa naturalnego.

Lp. Przebieg postępowania Data Przewidywany termin realizacji petycji
1. Wpływ petycji w sprawie wprowadzenia  do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów Opolski udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Miedziana-Przywory” i przeznaczenia terenów objętych tym złożem pod eksploatację kruszywa naturalnego. 8.04.2020 Bez rozpatrzenia oraz bez wezwania do uzupełnienia.
2.

Bez rozpatrzenia oraz bez wezwania do uzupełnienia – nie spełnia wymogów formalnych zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Podstawa prawna: art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Osoba wyłączająca: Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Waldemar Zadka

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 08.04.2020
Wytworzono przez: Katarzyna Lichota
Opublikowano: 21.04.2020, 14:42
Opublikowano przez: Magdalena Słaboń
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 44

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry