XVI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 31 marca 2020 r.

Stan: 24 marca 2020 r.

PORZĄDEK OBRAD
XVI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
w dniu 31 marca 2020 r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Porządek obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
 6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023,
  b) zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg wojewódzkich.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wpieramy najlepszych III” realizowanego w ramach poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/125/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego na 2020 rok.
 16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego z przeprowadzonych kontroli w 2019 roku.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Komunikaty.
 20. Zamknięcie obrad.

Metryczka

Wytworzono: 17.03.2020
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro
Opublikowano: 18.03.2020, 10:39
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Zmodyfikowano: 24.03.2020, 15:00
Zmodyfikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 205

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry