Rozpatrywanie petycji

Kategoria:Sprawy obywatelskie
Komórka organizacyjna:Departament Organizacyjno - Administracyjny
Podmioty uprawnione:

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub przez grupę tych podmiotów

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Petycja złożona w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, spełniająca wymogi określone w art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

Opłaty:

Brak

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, przez elektroniczną skrzynkę podawczą bądź na adresy mailowe: kancelaria@opolskie.pl , umwo@opolskie.pl, sejmik@opolskie.pl

Organ właściwy:Marszałek Województwa, Zarząd Województwa, Sejmik Województwa
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego

Metryczka

Wytworzono: 12.03.2020
Wytworzono przez: Marcin Puszcz – Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego
Opublikowano: 12.03.2020, 09:49
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 19.12.2023, 13:01
Zmodyfikowano przez: Anna Żurek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 311

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry