Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na łuku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w m. Nysa

Petycja w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 461 na terenie wsi Brynica

Lp. Przebieg postępowania    Data    Przewidywany termin realizacji petycji
1.  

Wpływ petycji w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na łuku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w m. Nysa

   28.01.2020    28.02.2020
2.  

Udzielenie odpowiedzi na petycję w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na łuku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w m. Nysa

 10.02.2020

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Podstawa prawna: art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Osoba wyłączająca: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Remigiusz Widera

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 07.02.2020
Wytworzono przez: Karolina Superczyńska
Opublikowano: 07.02.2020, 12:47
Opublikowano przez: Karolina Superczyńska
Zmodyfikowano: 23.09.2021, 09:33
Zmodyfikowano przez: Karolina Superczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 121

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry