Oświadczenie majątkowe – 2019, Ryszard Szram, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023

Imię:Ryszard
Nazwisko:Szram
Stanowisko:Radny Województwa Opolskiego
Kategoria:Radni Województwa
Rok:2019
Data utworzenia:20.12.2019

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: Dane dotyczące osoby fizycznej
Podstawa prawna: art.27d ust. 1 ustawy o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 913 ze zm.)
Osoba wyłączająca: Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 06.12.2019
Wytworzono przez: Radny Województwa Opolskiego - Ryszard Szram
Opublikowano: 20.12.2019, 13:05
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 43

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry