Opiniowanie wniosków inwestorów w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

Kategoria:Zagospodarowanie przestrzenne > Współpraca z administracją samorządową
Podmioty uprawnione:

Wg. art. 37b ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek inwestora

Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
lub
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
ul. Hallera 9, 45-867 Opole

Organ właściwy:Marszałek Województwa - postanowienie
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – przyjęty uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14.05.2019 r.)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Komórka organizacyjna:Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Metryczka

Wytworzono: 12.11.2019
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Opublikowano: 12.11.2019, 08:18
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 27.02.2024, 09:42
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 168

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry