Petycja w sprawie podjęcia stałych działań kontrolnych w zakresie wypełniania przez podmioty przywożące smary do Polski obowiązku odzysku i recyklingu

Lp. Przebieg postępowania Data Przewidywany termin realizacji petycji
1. Wpływ petycji w sprawie podjęcia stałych działań kontrolnych w zakresie wypełniania przez podmioty przywożące smary do Polski obowiązku odzysku i recyklingu 08.10.2019 r. 08.01.2020 r.
2. Odpowiedź na petycję 17.12.2019 r.

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Podstawa prawna: art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Osoba wyłączająca: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 21.10.2019
Wytworzono przez: Małgorzata Gola
Opublikowano: 21.10.2019, 13:05
Opublikowano przez: Aleksandra Kaczmarek
Zmodyfikowano: 09.01.2020, 11:14
Zmodyfikowano przez: Aleksandra Kaczmarek
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 64

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry