Uchwała nr X/91/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24.09.2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Sejmiku
Rok podjęcia (podpisania):2019
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Sesja:X
Data podjęcia (podpisania):24.09.2019
Nr aktu prawnego:X/91/2019
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Edukacja i rynek pracy

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 09.09.2019
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Monika Jurek
Opublikowano: 26.09.2019, 14:11
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Zmodyfikowano: 24.01.2023, 15:16
Zmodyfikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 30

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry