Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok

Konsultacje Projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok przeprowadzane będą w formie przyjmowania pisemnych uwag i wniosków na Formularzu uwag, przesyłanych na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bdo@opolskie.pl w terminie od dnia 04 września 2019 r. do dnia 01 października 2019 r. 

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 03.09.2019
Wytworzono przez: Izabela Podobińska
Opublikowano: 03.09.2019, 15:13
Opublikowano przez: Izabela Podobińska
Podmiot udostępniający: Zarząd Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 142

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry