Mikroprojekt “Poznajcie Interreg” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001925

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001925 „Poznajcie Interreg” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środków budżetu państwa oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Przekraczamy granice.


Informacja nt. projektu „Poznajcie Interreg” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad finansowanego ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

30.05.2019 r., decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Pradziad, przyjęto do dofinansowania projekt Województwa Opolskiego „Poznajcie Interreg”.

Jest to projekt realizowany w partnerstwie z Krajem Ołomunieckim (Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení regionálního rozvoje). Projekt jest odpowiedzią na potrzebę realizowania wspólnych inicjatyw współpracy instytucji administracji publicznej z obu stron granicy. Urząd marszałkowski i kraj ołomuniecki pełnią rolę podmiotów regionalnych w Programie Interreg V-A RCz-PL, które chcą wspólnie realizować działania promocyjne i edukacyjne skierowane do mieszkańców Euroregionu Pradziad.

Celem projektu jest współpraca instytucji publicznych w zakresie promowania współpracy transgranicznej i Programu Interreg V-A RCz-PL wśród najmłodszych mieszkańców regionu oraz ich rodzin.

Poprzez realizację projektu chcemy dotrzeć do najmłodszych mieszkańców regionu z ideą współpracy i pokazać na czym polegają polsko-czeskie projekty.

Chcemy w ciekawej formie dzieciom przedstawić informacje o Polsce i Czechach oraz o tym jakie wspólne projekty są realizowane w naszym regionie.

Budżet projektu:

Całkowite koszty kwalifikowalne projektu Dofinansowanie
z EFRR (85%)
Wkład własny WO (10%) Budżet Państwa (5%)

23 390,00 EUR

98 238,00 PLN

19 881,50 EUR

83 502,30 PLN

2 339,00 EUR

9 823,80 PLN

1 169,50 EUR

4 911,90 PLN

*1 EUR = 4,20 PLN

Termin realizacji projektu: lipiec 2019  –  czerwiec 2021 r.

Główne działania projektu:

–    opracowanie merytoryczne oraz wydanie bajki o Interregu,

–    organizacja przedstawień wyjazdowych po woj. opolskim i kraju ołomunieckim  (4 w woj. opolskim, 4 w kraju ołomunieckim),

–    zakup materiałów promocyjnych,

–    event podsumowujący projekt w woj. opolskim.

 

Osoby do kontaktu:

Justyna Wójcik, tel.: 77 54 16 283

Dorota Parobij, tel.: 77 54 16 275

e-mail: rpk@opolskie.pl

Zapraszamy na FB InterregOpolskie

Metryczka

Wytworzono: 24.07.2019
Wytworzono przez: Przemysław Mauzr
Opublikowano: 24.07.2019, 14:29
Opublikowano przez: Przemysław Mazur
Zmodyfikowano: 08.03.2021, 09:41
Zmodyfikowano przez: Przemysław Mazur
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 247

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry