Grudzień 2018 r.

Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

liczba spraw, które wpłynęły – 0
liczba załatwionych spraw – 17
liczba spraw w trakcie realizacji – 4
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Infrastruktury i Gospodarki

liczba spraw, które wpłynęły – 156
liczba załatwionych spraw – 61
liczba spraw w trakcie realizacji – 64
liczba spraw przekazanych według właściwości – 4
liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Ochrony Środowiska

liczba spraw, które wpłynęły – 1217
liczba załatwionych spraw – 482
liczba spraw w trakcie realizacji – 531
liczba spraw przekazanych według właściwości – 4
liczba spraw wszczętych z urzędu – 142

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

liczba spraw, które wpłynęły – 151
liczba załatwionych spraw – 113
liczba spraw w trakcie realizacji – 119
liczba spraw przekazanych według właściwości – 8
liczba spraw wszczętych z urzędu – 18

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

liczba spraw, które wpłynęły – 950
w tym:
Referat Zarządzania i Programowania – 11
Referat Przyjmowania EFRR – 11
Referat Wdrażania EFRR– 325
Referat Zarządzania Finansowego – 84
Referat Kontroli – 16
Referat ds. Odwołań – 4
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 5
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 102
Referat Pomocy Technicznej – 75
Referat Monitorowania – 43
Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
Referat Przyjmowania EFS – 13
Referat Wdrażania EFS – 253

liczba załatwionych spraw – 775
w tym:
Referat Zarządzania i Programowania – 12
Referat Przyjmowania EFRR – 15
Referat Wdrażania EFRR– 198
Referat Zarządzania Finansowego – 81
Referat Kontroli – 9
Referat ds. Odwołań – 4
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 13
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 98
Referat Pomocy Technicznej – 64
Referat Monitorowania – 43
Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
Referat Przyjmowania EFS – 15
Referat Wdrażania EFS – 215

liczba spraw w trakcie realizacji – 270
w tym:

Referat Zarządzania i Programowania – 5
Referat Przyjmowania EFRR – 24
Referat Wdrażania EFRR– 126
Referat Zarządzania Finansowego – 6
Referat Kontroli – 7
Referat ds. Odwołań – 5
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 4
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 8
Referat Pomocy Technicznej – 8
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 2
Referat Przyjmowania EFS – 17
Referat Wdrażania EFS – 58

liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 7
w tym:

Referat Zarządzania i Programowania – 0
Referat Przyjmowania EFRR – 0
Referat Wdrażania EFRR– 0
Referat Zarządzania Finansowego – 0
Referat Kontroli – 0
Referat ds. Odwołań – 1
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich– 6
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
Referat Pomocy Technicznej – 0
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
Referat Przyjmowania EFS – 0
Referat Wdrażania EFS – 0

Biuro Skarbu Województwa

liczba spraw, które wpłynęły – 172
liczba załatwionych spraw – 103
liczba spraw w trakcie realizacji – 160
liczba spraw przekazanych według właściwości – 10

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

liczba spraw, które wpłynęły – 124
liczba załatwionych spraw – 87
liczba spraw w trakcie realizacji – 187
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

liczba spraw, które wpłynęły – 88
liczba załatwionych spraw – 66
liczba spraw w trakcie realizacji – 55
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 54

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

liczba spraw, które wpłynęły – 479
liczba załatwionych spraw – 51
liczba spraw w trakcie realizacji – 428
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 49

Departament Edukacji i Rynku Pracy

liczba spraw, które wpłynęły – 86
liczba załatwionych spraw – 67
liczba spraw w trakcie realizacji – 299
liczba spraw przekazanych według właściwości – 5
liczba spraw wszczętych z urzędu – 14

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

liczba spraw, które wpłynęły – 518
liczba załatwionych spraw – 524
liczba spraw w trakcie realizacji – 67
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 23

Sporządzono w oparciu o dane z departamentów i biur Urzędu.

Metryczka

Wytworzono: 16.01.2019
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 16.01.2019, 10:47
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 28.01.2019, 12:28
Zmodyfikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 67

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry