Listopad 2018 r.

Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

liczba spraw, które wpłynęły – 0
liczba załatwionych spraw – 0
liczba spraw w trakcie realizacji – 21
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Infrastruktury i Gospodarki

liczba spraw, które wpłynęły – 143
liczba załatwionych spraw – 43
liczba spraw w trakcie realizacji – 66
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Ochrony Środowiska

liczba spraw, które wpłynęły – 3044
liczba załatwionych spraw – 2386
liczba spraw w trakcie realizacji – 945
liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
liczba spraw wszczętych z urzędu – 1885

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

liczba spraw, które wpłynęły – 163
liczba załatwionych spraw – 130
liczba spraw w trakcie realizacji – 90
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 22

Departament Edukacji i Rynku Pracy

liczba spraw, które wpłynęły – 170
liczba załatwionych spraw – 70
liczba spraw w trakcie realizacji –290
liczba spraw przekazanych według właściwości – 3
liczba spraw wszczętych z urzędu – 7

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

liczba spraw, które wpłynęły – 901
w tym:
Referat Zarządzania i Programowania – 21
Referat Przyjmowania EFRR – 17
Referat Wdrażania EFRR– 342
Referat Zarządzania Finansowego – 67
Referat Kontroli – 7
Referat ds. Odwołań – 4
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 0
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 79
Referat Pomocy Technicznej – 64
Referat Monitorowania – 33
Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
Referat Przyjmowania EFS – 12
Referat Wdrażania EFS – 247

liczba załatwionych spraw – 647
w tym:
Referat Zarządzania i Programowania – 17
Referat Przyjmowania EFRR – 14
Referat Wdrażania EFRR– 171
Referat Zarządzania Finansowego – 65
Referat Kontroli – 5
Referat ds. Odwołań – 6
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 2
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 55
Referat Pomocy Technicznej – 54
Referat Monitorowania – 32
Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
Referat Przyjmowania EFS – 14
Referat Wdrażania EFS – 204

liczba spraw w trakcie realizacji – 321
w tym:

Referat Zarządzania i Programowania – 5
Referat Przyjmowania EFRR – 26
Referat Wdrażania EFRR– 143
Referat Zarządzania Finansowego – 5
Referat Kontroli – 2
Referat ds. Odwołań – 3
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 5
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 24
Referat Pomocy Technicznej – 10
Referat Monitorowania – 1
Zespół Instytucji Certyfikującej – 2
Referat Przyjmowania EFS – 19
Referat Wdrażania EFS – 76

liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 18
w tym:

Referat Zarządzania i Programowania – 0
Referat Przyjmowania EFRR – 0
Referat Wdrażania EFRR– 0
Referat Zarządzania Finansowego – 0
Referat Kontroli – 0
Referat ds. Odwołań – 0
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich– 3
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
Referat Pomocy Technicznej – 15
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
Referat Przyjmowania EFS– 0
Referat Wdrażania EFS – 0

Biuro Skarbu Województwa

liczba spraw, które wpłynęły – 192
liczba załatwionych spraw – 100
liczba spraw w trakcie realizacji – 92
liczba spraw przekazanych według właściwości – 4

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

liczba spraw, które wpłynęły – 152
liczba załatwionych spraw – 119
liczba spraw w trakcie realizacji – 201
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

liczba spraw, które wpłynęły – 80
liczba załatwionych spraw – 57
liczba spraw w trakcie realizacji – 56
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 18

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

liczba spraw, które wpłynęły – 274
liczba załatwionych spraw – 47
liczba spraw w trakcie realizacji – 227
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 32

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

liczba spraw, które wpłynęły – 599
liczba załatwionych spraw – 640
liczba spraw w trakcie realizacji – 109
liczba spraw przekazanych według właściwości – 4
liczba spraw wszczętych z urzędu – 28

Sporządzono w oparciu o dane z departamentów i biur Urzędu.

Metryczka

Wytworzono: 20.12.2018
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 20.12.2018, 11:21
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 21.12.2018, 09:18
Zmodyfikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 17

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry