Październik 2018 r.

Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

liczba spraw, które wpłynęły – 0
liczba załatwionych spraw – 0
liczba spraw w trakcie realizacji – 21
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Infrastruktury i Gospodarki

liczba spraw, które wpłynęły – 168
liczba załatwionych spraw – 46
liczba spraw w trakcie realizacji – 74
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Ochrony Środowiska

liczba spraw, które wpłynęły – 1988
liczba załatwionych spraw – 1787
liczba spraw w trakcie realizacji – 760
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 151

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

liczba spraw, które wpłynęły – 179
liczba załatwionych spraw – 122
liczba spraw w trakcie realizacji – 127
liczba spraw przekazanych według właściwości – 20
liczba spraw wszczętych z urzędu – 24

Departament Edukacji i Rynku Pracy

liczba spraw, które wpłynęły – 311
liczba załatwionych spraw – 1207
liczba spraw w trakcie realizacji – 371
liczba spraw przekazanych według właściwości – 4
liczba spraw wszczętych z urzędu – 18

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

liczba spraw, które wpłynęły – 923
w tym:
Referat Zarządzania i Programowania – 37
Referat Przyjmowania EFRR – 11
Referat Wdrażania EFRR– 347
Referat Zarządzania Finansowego – 63
Referat Kontroli – 5
Referat ds. Odwołań – 8
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 2
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 73
Referat Pomocy Technicznej – 67
Referat Monitorowania – 31
Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
Referat Przyjmowania EFS – 15
Referat Wdrażania EFS – 256

liczba załatwionych spraw – 714
w tym:
Referat Zarządzania i Programowania – 33
Referat Przyjmowania EFRR – 17
Referat Wdrażania EFRR– 189
Referat Zarządzania Finansowego – 61
Referat Kontroli – 5
Referat ds. Odwołań – 6
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 7
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 69
Referat Pomocy Technicznej – 66
Referat Monitorowania – 31
Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
Referat Przyjmowania EFS – 29
Referat Wdrażania EFS – 193

liczba spraw w trakcie realizacji – 308
w tym:

Referat Zarządzania i Programowania – 6
Referat Przyjmowania EFRR – 23
Referat Wdrażania EFRR– 126
Referat Zarządzania Finansowego – 5
Referat Kontroli – 0
Referat ds. Odwołań – 7
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 4
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 6
Referat Pomocy Technicznej – 22
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 2
Referat Przyjmowania EFS – 21
Referat Wdrażania EFS – 86

liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 14
w tym:

Referat Zarządzania i Programowania – 0
Referat Przyjmowania EFRR – 0
Referat Wdrażania EFRR– 0
Referat Zarządzania Finansowego – 0
Referat Kontroli – 0
Referat ds. Odwołań – 0
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich– 3
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
Referat Pomocy Technicznej – 11
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
Referat Przyjmowania EFS – 0
Referat Wdrażania EFS – 0

Biuro Skarbu Województwa

liczba spraw, które wpłynęły – 185
liczba załatwionych spraw – 80
liczba spraw w trakcie realizacji – 95
liczba spraw przekazanych według właściwości – 10

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

liczba spraw, które wpłynęły – 143
liczba załatwionych spraw – 125
liczba spraw w trakcie realizacji – 203
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

liczba spraw, które wpłynęły – 86
liczba załatwionych spraw – 75
liczba spraw w trakcie realizacji – 53
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 28

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

liczba spraw, które wpłynęły – 902
liczba załatwionych spraw – 881
liczba spraw w trakcie realizacji – 106
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 30

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

liczba spraw, które wpłynęły – 407
liczba załatwionych spraw – 153
liczba spraw w trakcie realizacji – 254
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 56

Sporządzono w oparciu o dane z departamentów i biur Urzędu.

Metryczka

Wytworzono: 21.11.2018
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 21.11.2018, 09:35
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 20.12.2018, 11:26
Zmodyfikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 531

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry