Wrzesień 2018 r.

Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

liczba spraw, które wpłynęły – 0
liczba załatwionych spraw – 0
liczba spraw w trakcie realizacji – 21
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Ochrony Środowiska

liczba spraw, które wpłynęły – 601
liczba załatwionych spraw – 960
liczba spraw w trakcie realizacji – 255
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 328

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

liczba spraw, które wpłynęły – 151
liczba załatwionych spraw – 111
liczba spraw w trakcie realizacji – 139
liczba spraw przekazanych według właściwości – 25
liczba spraw wszczętych z urzędu – 14

Departament Edukacji i Rynku Pracy

liczba spraw, które wpłynęły – 509
liczba załatwionych spraw – 93
liczba spraw w trakcie realizacji – 1504
liczba spraw przekazanych według właściwości – 7
liczba spraw wszczętych z urzędu – 46

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

liczba spraw, które wpłynęły – 943
w tym:
Referat Zarządzania i Programowania – 30
Referat Przyjmowania EFRR – 13
Referat Wdrażania EFRR– 389
Referat Zarządzania Finansowego – 65
Referat Kontroli – 3
Referat ds. Odwołań – 5
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 3
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 73
Referat Pomocy Technicznej – 48
Referat Monitorowania – 11
Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
Referat Przyjmowania EFS – 12
Referat Wdrażania EFS – 283

liczba załatwionych spraw – 666
w tym:
Referat Zarządzania i Programowania – 21
Referat Przyjmowania EFRR – 13
Referat Wdrażania EFRR– 205
Referat Zarządzania Finansowego – 64
Referat Kontroli – 3
Referat ds. Odwołań – 4
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 7
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 55
Referat Pomocy Technicznej – 45
Referat Monitorowania – 11
Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
Referat Przyjmowania EFS – 15
Referat Wdrażania EFS – 215

liczba spraw w trakcie realizacji – 350
w tym:

Referat Zarządzania i Programowania – 11
Referat Przyjmowania EFRR – 29
Referat Wdrażania EFRR– 121
Referat Zarządzania Finansowego – 8
Referat Kontroli – 0
Referat ds. Odwołań – 2
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 8
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 22
Referat Pomocy Technicznej – 15
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 2
Referat Przyjmowania EFS – 35
Referat Wdrażania EFS – 97

liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 18
w tym:

Referat Zarządzania i Programowania – 1
Referat Przyjmowania EFRR – 0
Referat Wdrażania EFRR– 0
Referat Zarządzania Finansowego – 0
Referat Kontroli – 0
Referat ds. Odwołań – 0
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich– 8
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
Referat Pomocy Technicznej – 10
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
Referat Przyjmowania EFS – 0
Referat Wdrażania EFS – 0

Biuro Skarbu Województwa

liczba spraw, które wpłynęły – 134
liczba załatwionych spraw – 98
liczba spraw w trakcie realizacji – 36
liczba spraw przekazanych według właściwości – 2

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

liczba spraw, które wpłynęły – 151
liczba załatwionych spraw – 108
liczba spraw w trakcie realizacji – 226
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

liczba spraw, które wpłynęły – 92
liczba załatwionych spraw – 70
liczba spraw w trakcie realizacji – 49
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 12

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

liczba spraw, które wpłynęły – 612
liczba załatwionych spraw – 641
liczba spraw w trakcie realizacji – 81
liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
liczba spraw wszczętych z urzędu – 20

Departament Kultury Sportu i Turystyki

liczba spraw, które wpłynęły – 279
liczba załatwionych spraw – 58
liczba spraw w trakcie realizacji – 218
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 50

Departament Infrastruktury i Gospodarki

liczba spraw, które wpłynęły – 159
liczba załatwionych spraw – 41
liczba spraw w trakcie realizacji – 67
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Sporządzono w oparciu o dane z departamentów i biur Urzędu.

Metryczka

Wytworzono: 23.10.2018
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 23.10.2018, 12:52
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 24.10.2018, 10:54
Zmodyfikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 12

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry