Sierpień 2018 r.

Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

liczba spraw, które wpłynęły – 1
liczba załatwionych spraw – 1
liczba spraw w trakcie realizacji – 21
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Infrastruktury i Gospodarki

liczba spraw, które wpłynęły – 161
liczba załatwionych spraw – 134
liczba spraw w trakcie realizacji – 59
liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Ochrony Środowiska

liczba spraw, które wpłynęły – 665
liczba załatwionych spraw – 854
liczba spraw w trakcie realizacji – 219
liczba spraw przekazanych według właściwości – 6
liczba spraw wszczętych z urzędu – 164

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

liczba spraw, które wpłynęły – 216
liczba załatwionych spraw – 138
liczba spraw w trakcie realizacji – 118
liczba spraw przekazanych według właściwości – 25
liczba spraw wszczętych z urzędu – 15

Departament Edukacji i Rynku Pracy

liczba spraw, które wpłynęły – 251
liczba załatwionych spraw – 41
liczba spraw w trakcie realizacji – 1611
liczba spraw przekazanych według właściwości – 7
liczba spraw wszczętych z urzędu – 11

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

liczba spraw, które wpłynęły – 873
w tym:
Referat Zarządzania i Programowania – 23
Referat Przyjmowania EFRR – 15
Referat Wdrażania EFRR– 346
Referat Zarządzania Finansowego – 71
Referat Kontroli – 5
Referat ds. Odwołań – 3
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 1
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 55
Referat Pomocy Technicznej – 58
Referat Monitorowania – 11
Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
Referat Przyjmowania EFS – 9
Referat Wdrażania EFS – 268

liczba załatwionych spraw – 608
w tym:
Referat Zarządzania i Programowania – 21
Referat Przyjmowania EFRR – 11
Referat Wdrażania EFRR– 203
Referat Zarządzania Finansowego – 69
Referat Kontroli – 3
Referat ds. Odwołań – 2
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 1
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 40
Referat Pomocy Technicznej – 58
Referat Monitorowania – 11
Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
Referat Przyjmowania EFS – 10
Referat Wdrażania EFS – 171

liczba spraw w trakcie realizacji – 367
w tym:

Referat Zarządzania i Programowania – 5
Referat Przyjmowania EFRR – 29
Referat Wdrażania EFRR– 120
Referat Zarządzania Finansowego – 5
Referat Kontroli – 2
Referat ds. Odwołań – 4
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 3
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 30
Referat Pomocy Technicznej – 10
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 2
Referat Przyjmowania EFS – 38
Referat Wdrażania EFS – 119

liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 17
w tym:

Referat Zarządzania i Programowania – 1
Referat Przyjmowania EFRR – 0
Referat Wdrażania EFRR– 0
Referat Zarządzania Finansowego – 0
Referat Kontroli – 0
Referat ds. Odwołań – 0
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich– 0
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
Referat Pomocy Technicznej – 16
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
Referat Przyjmowania EFS – 0
Referat Wdrażania EFS – 0

Biuro Skarbu Województwa

liczba spraw, które wpłynęły – 174
liczba załatwionych spraw – 110
liczba spraw w trakcie realizacji – 63
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

liczba spraw, które wpłynęły – 150
liczba załatwionych spraw – 89
liczba spraw w trakcie realizacji – 241
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

liczba spraw, które wpłynęły – 91
liczba załatwionych spraw – 73
liczba spraw w trakcie realizacji – 72
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 5

Departament Kultury Sportu i Turystyki

liczba spraw, które wpłynęły – 299
liczba załatwionych spraw – 42
liczba spraw w trakcie realizacji – 257
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 138

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

liczba spraw, które wpłynęły – 517
liczba załatwionych spraw – 581
liczba spraw w trakcie realizacji – 111
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 13

Sporządzono w oparciu o dane z departamentów i biur Urzędu.

Metryczka

Wytworzono: 20.09.2018
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 20.09.2018, 10:48
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 20.09.2018, 14:11
Zmodyfikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 5

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry