Projekty pomocy technicznej Interreg V-A RCz-PL


Program Operacyjny: INTERREG V-A RCz-PL

Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 5 – Pomoc techniczna
Nazwa projektu: Pomoc Techniczna Województwa Opolskiego w latach 2019-2020
Numer projektu CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001889

Beneficjent: Województwo Opolskie

Wartość projektu: 240 352,75 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 204 299,83 EUR

Budżet państwa: 24 035,28 EUR

Wkład własny z budżetu województwa: 12 017,64 EUR.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2020

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu INTERREG V-A RCz-PL.

Krótki opis:

W ramach projektu zostanie zapewnione skuteczne zarządzanie, wdrażanie i wykorzystywanie środków z EFRR, w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL w woj. opolskim oraz w WS. Realizowane będą działania promocyjno-informacyjne dotyczące Programu wykonywane przez RPK oraz zapewnione zostanie delegowanie pracownika UMWO do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Ołomuńcu.

Celem projektu jest zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR poprzez realizację działań promocyjno-informacyjnych dotyczących Programu wykonywanych przez RPK oraz delegowanie pracownika UMWO do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Ołomuńcu.

Realizowane będą następujące typy działań:
– podnoszenie kwalifikacji pracowników RPK,
– informowanie, doradztwo i prowadzenie konsultacji, szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów,
– realizacja działań informacyjnych i promocyjnych,
– zapewnianie prawidłowego funkcjonowania RPK w województwie opolskim,
– zapewnienie prawidłowego funkcjonowania WS w Ołomuńcu.

 


Program Operacyjny: INTERREG V-A RCz-PL

Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 5 – Pomoc techniczna
Nazwa projektu: Pomoc Techniczna Województwa Opolskiego w latach 2017-2018
Numer projektu CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001347

Beneficjent: Województwo Opolskie

Wartość projektu: 251 045,91 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 213 389,02 EUR

Budżet państwa: 25 104,59 EUR

Wkład własny z budżetu województwa: 12 552,30 EUR.

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu INTERREG V-A RCz-PL.

Krótki opis:

W ramach projektu zostanie zapewnione skuteczne zarządzanie, wdrażanie i wykorzystywanie środków z EFRR, w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL w woj. opolskim oraz w WS. Realizowane będą działania promocyjno-informacyjne dotyczące Programu wykonywane przez RPK/PR oraz zapewnione zostanie delegowanie pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Ołomuńcu w okresie trwania realizacji projektu.

Celem projektu jest zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań promocyjno-informacyjnych dotyczących Programu wykonywanych przez RPK/PR oraz delegowanie pracownika UMWO do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Ołomuńcu w okresie trwania realizacji projektu. Biorąc pod uwagę wyznaczony cel realizowane będą następujące typy działań:
– zapewnienie realizacji Programu w woj. opolskim,
– podnoszenie kwalifikacji pracowników RPK/PR,
– informowanie, doradztwo i prowadzenie konsultacji dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów,
– realizacja działań informacyjnych i promocyjnych,
– zapewnianie prawidłowego funkcjonowania RPK/PR w województwie opolskim,
– zapewnienie prawidłowego funkcjonowania WS w Ołomuńcu.


Program Operacyjny: INTERREG V-A RCz-PL

Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 5 – Pomoc techniczna
Nazwa projektu: Pomoc Techniczna Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2016
Numer projektu CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000025

Beneficjent: Województwo Opolskie

Wartość projektu: 224 524,14 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 190 845,52 EUR

Budżet państwa: 22 452,41 EUR

Wkład własny z budżetu województwa: 11 226,21 EUR.

Termin realizacji projektu: 01.07.2015 – 31.12.2016

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu INTERREG V-A RCz-PL.

Krótki opis:

W ramach projektu zostanie zapewnione skuteczne zarządzanie, wdrażanie i wykorzystywanie środków z EFRR, w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL w woj. opolskim oraz w WS, w II poł. 2015 r. oraz w 2016 r. Realizowane będą działania promocyjno-informacyjne dotyczące Programu wykonywane przez RPK/PR oraz zapewnione zostanie delegowanie pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Ołomuńcu w okresie trwania realizacji projektu.

Celem projektu jest zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań promocyjno-informacyjnych dotyczących Programu wykonywanych przez RPK/PR oraz delegowanie pracownika UMWO do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Ołomuńcu w okresie trwania realizacji projektu. Biorąc pod uwagę wyznaczony cel realizowane będą następujące typy działań:
– zapewnienie realizacji Programu w woj. opolskim,
– podnoszenie kwalifikacji pracowników RPK/PR,
– informowanie, doradztwo i prowadzenie konsultacji dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów,
– realizacja działań informacyjnych i promocyjnych
– zapewnianie prawidłowego funkcjonowania RPK/PR w województwie opolskim
– zapewnienie prawidłowego funkcjonowania WS w Ołomuńcu.

Metryczka

Wytworzono: 17.08.2018
Wytworzono przez: Przemysław Mazur
Opublikowano: 17.08.2018, 14:49
Opublikowano przez: Przemysław Mazur
Zmodyfikowano: 08.04.2019, 13:09
Zmodyfikowano przez: Przemysław Mazur
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 305

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry