Lipiec 2018 r.

Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

liczba spraw, które wpłynęły – 0
liczba załatwionych spraw – 0
liczba spraw w trakcie realizacji – 21
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Infrastruktury i Gospodarki

liczba spraw, które wpłynęły – 154
liczba załatwionych spraw – 128
liczba spraw w trakcie realizacji – 67
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Ochrony Środowiska

liczba spraw, które wpłynęły – 1929
liczba załatwionych spraw – 2589
liczba spraw w trakcie realizacji – 652
liczba spraw przekazanych według właściwości – 3
liczba spraw wszczętych z urzędu – 748

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

liczba spraw, które wpłynęły – 215
liczba załatwionych spraw – 136
liczba spraw w trakcie realizacji – 153
liczba spraw przekazanych według właściwości – 22
liczba spraw wszczętych z urzędu – 31

Departament Edukacji i Rynku Pracy

liczba spraw, które wpłynęły – 400
liczba załatwionych spraw – 75
liczba spraw w trakcie realizacji – 1188
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 16

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

liczba spraw, które wpłynęły – 896
w tym:
Referat Zarządzania i Programowania – 21
Referat Przyjmowania EFRR – 13
Referat Wdrażania EFRR– 431
Referat Zarządzania Finansowego – 61
Referat Kontroli – 7
Referat ds. Odwołań – 3
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 1
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 28
Referat Pomocy Technicznej – 55
Referat Monitorowania – 14
Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
Referat Przyjmowania EFS – 7
Referat Wdrażania EFS – 247

liczba załatwionych spraw – 731
w tym:
Referat Zarządzania i Programowania – 21
Referat Przyjmowania EFRR – 35
Referat Wdrażania EFRR– 324
Referat Zarządzania Finansowego – 58
Referat Kontroli – 6
Referat ds. Odwołań – 5
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 2
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 40
Referat Pomocy Technicznej – 48
Referat Monitorowania – 12
Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
Referat Przyjmowania EFS – 9
Referat Wdrażania EFS – 163

liczba spraw w trakcie realizacji – 353
w tym:

Referat Zarządzania i Programowania – 2
Referat Przyjmowania EFRR – 25
Referat Wdrażania EFRR– 151
Referat Zarządzania Finansowego – 4
Referat Kontroli – 0
Referat ds. Odwołań – 4
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 0
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 21
Referat Pomocy Technicznej – 7
Referat Monitorowania – 2
Zespół Instytucji Certyfikującej – 2
Referat Przyjmowania EFS – 17
Referat Wdrażania EFS – 118

liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 18
w tym:

Referat Zarządzania i Programowania – 0
Referat Przyjmowania EFRR – 0
Referat Wdrażania EFRR– 0
Referat Zarządzania Finansowego – 0
Referat Kontroli – 0
Referat ds. Odwołań – 0
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich– 2
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
Referat Pomocy Technicznej – 16
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
Referat Przyjmowania EFS – 0
Referat Wdrażania EFS – 0

Biuro Skarbu Województwa

liczba spraw, które wpłynęły – 212
liczba załatwionych spraw – 145
liczba spraw w trakcie realizacji – 70
liczba spraw przekazanych według właściwości – 4

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

liczba spraw, które wpłynęły – 159
liczba załatwionych spraw – 89
liczba spraw w trakcie realizacji – 219
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

liczba spraw, które wpłynęły – 57
liczba załatwionych spraw – 59
liczba spraw w trakcie realizacji – 42
liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
liczba spraw wszczętych z urzędu – 5

Departament Kultury Sportu i Turystyki

liczba spraw, które wpłynęły – 346
liczba załatwionych spraw – 70
liczba spraw w trakcie realizacji – 275
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 43

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

liczba spraw, które wpłynęły – 626
liczba załatwionych spraw – 627
liczba spraw w trakcie realizacji – 124
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 40

Sporządzono w oparciu o dane z departamentów i biur Urzędu.

Metryczka

Wytworzono: 20.08.2018
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 23.08.2018, 09:30
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 31.08.2018, 14:12
Zmodyfikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 326
 • Lipiec 2018 r.

  Uaktualniono:
  31.08.2018, 14:12
  Uaktualniono przez:
  Joanna Wilczyńska
 • Lipiec 2018 r.

  Uaktualniono:
  23.08.2018, 10:32
  Uaktualniono przez:
  Joanna Wilczyńska
 • Lipiec 2018 r.

  Utworzono:
  23.08.2018, 09:30
  Utworzono przez:
  Joanna Wilczyńska

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry