Czerwiec 2018 r.

Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

liczba spraw, które wpłynęły – 1
liczba załatwionych spraw – 0
liczba spraw w trakcie realizacji – 21
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Infrastruktury i Gospodarki

liczba spraw, które wpłynęły – 167
liczba załatwionych spraw – 134
liczba spraw w trakcie realizacji – 72
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

liczba spraw, które wpłynęły – 193
liczba załatwionych spraw – 116
liczba spraw w trakcie realizacji – 178
liczba spraw przekazanych według właściwości – 29
liczba spraw wszczętych z urzędu – 17

Departament Ochrony Środowiska

liczba spraw, które wpłynęły – 1016
liczba załatwionych spraw – 1573
liczba spraw w trakcie realizacji – 379
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 225

Departament Edukacji i Rynku Pracy

liczba spraw, które wpłynęły – 1086
liczba załatwionych spraw – 42
liczba spraw w trakcie realizacji – 482
liczba spraw przekazanych według właściwości – 3
liczba spraw wszczętych z urzędu – 17

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

liczba spraw, które wpłynęły – 967
w tym:
Referat Zarządzania i Programowania – 25
Referat Przyjmowania EFRR – 33
Referat Wdrażania EFRR– 408
Referat Zarządzania Finansowego – 58
Referat Kontroli – 7
Referat ds. Odwołań – 5
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 2
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 65
Referat Pomocy Technicznej – 55
Referat Monitorowania – 21
Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
Referat Przyjmowania EFS – 4
Referat Wdrażania EFS – 276

liczba załatwionych spraw – 766
w tym:
Referat Zarządzania i Programowania – 28
Referat Przyjmowania EFRR – 26
Referat Wdrażania EFRR– 308
Referat Zarządzania Finansowego – 57
Referat Kontroli – 3
Referat ds. Odwołań – 4
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 7
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 43
Referat Pomocy Technicznej – 48
Referat Monitorowania – 21
Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
Referat Przyjmowania EFS – 15
Referat Wdrażania EFS – 198

liczba spraw w trakcie realizacji – 390
w tym:

Referat Zarządzania i Programowania – 0
Referat Przyjmowania EFRR – 49
Referat Wdrażania EFRR– 133
Referat Zarządzania Finansowego – 6
Referat Kontroli – 4
Referat ds. Odwołań – 5
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich – 11
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 25
Referat Pomocy Technicznej – 7
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 2
Referat Przyjmowania EFS – 19
Referat Wdrażania EFS – 129

liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 42
w tym:

Referat Zarządzania i Programowania – 0
Referat Przyjmowania EFRR – 0
Referat Wdrażania EFRR– 0
Referat Zarządzania Finansowego – 0
Referat Kontroli – 0
Referat ds. Odwołań – 0
Referat Komunikacji Funduszy Europejskich– 9
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
Referat Pomocy Technicznej – 33
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
Referat Przyjmowania EFS – 0
Referat Wdrażania EFS – 0

Biuro Skarbu Województwa

liczba spraw, które wpłynęły – 169
liczba załatwionych spraw – 90
liczba spraw w trakcie realizacji – 80
liczba spraw przekazanych według właściwości – 4

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

liczba spraw, które wpłynęły – 124
liczba załatwionych spraw – 96
liczba spraw w trakcie realizacji – 148
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

liczba spraw, które wpłynęły – 86
liczba załatwionych spraw – 69
liczba spraw w trakcie realizacji – 36
liczba spraw przekazanych według właściwości – 4
liczba spraw wszczętych z urzędu – 6

Departament Kultury Sportu i Turystyki

liczba spraw, które wpłynęły – 411
liczba załatwionych spraw – 98
liczba spraw w trakcie realizacji – 313
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 95

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

liczba spraw, które wpłynęły – 548
liczba załatwionych spraw – 572
liczba spraw w trakcie realizacji – 121
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 79

Sporządzono w oparciu o dane z departamentów i biur Urzędu.

Metryczka

Wytworzono: 18.07.2018
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 18.07.2018, 09:16
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 23.07.2018, 07:31
Zmodyfikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry