Maj 2018 r.

Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

liczba spraw, które wpłynęły – 0
liczba załatwionych spraw – 0
liczba spraw w trakcie realizacji – 20
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Infrastruktury i Gospodarki

liczba spraw, które wpłynęły – 146
liczba załatwionych spraw – 121
liczba spraw w trakcie realizacji – 68
liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

liczba spraw, które wpłynęły – 127
liczba załatwionych spraw – 109
liczba spraw w trakcie realizacji – 140
liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
liczba spraw wszczętych z urzędu – 19

Departament Ochrony Środowiska

liczba spraw, które wpłynęły – 804
liczba załatwionych spraw – 1461
liczba spraw w trakcie realizacji – 404
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 244

Departament Edukacji i Rynku Pracy

liczba spraw, które wpłynęły – 88
liczba załatwionych spraw – 121
liczba spraw w trakcie realizacji – 59
liczba spraw przekazanych według właściwości – 5
liczba spraw wszczętych z urzędu – 10

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

liczba spraw, które wpłynęły – 952
w tym:
Referat Zarządzania i Programowania – 25
Referat Przyjmowania EFRR – 8
Referat Wdrażania EFRR– 406
Referat Zarządzania Finansowego – 56
Referat Kontroli – 2
Referat ds. Odwołań – 3
Referat Komunikacji Funduszy Strukturalnych – 5
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 58
Referat Pomocy Technicznej – 60
Referat Monitorowania – 11
Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
Referat Przyjmowania EFS – 17
Referat Wdrażania EFS – 293

liczba załatwionych spraw – 769
w tym:
Referat Zarządzania i Programowania – 24
Referat Przyjmowania EFRR – 20
Referat Wdrażania EFRR– 307
Referat Zarządzania Finansowego – 55
Referat Kontroli – 0
Referat ds. Odwołań – 4
Referat Komunikacji Funduszy Strukturalnych – 14
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 48
Referat Pomocy Technicznej – 55
Referat Monitorowania – 11
Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
Referat Przyjmowania EFS – 19
Referat Wdrażania EFS – 204

liczba spraw w trakcie realizacji – 418
w tym:

Referat Zarządzania i Programowania – 6
Referat Przyjmowania EFRR – 42
Referat Wdrażania EFRR– 130
Referat Zarządzania Finansowego – 3
Referat Kontroli – 2
Referat ds. Odwołań – 1
Referat Komunikacji Funduszy Strukturalnych – 12
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 17
Referat Pomocy Technicznej – 5
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 2
Referat Przyjmowania EFS – 52
Referat Wdrażania EFS – 146

liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 44
w tym:

Referat Zarządzania i Programowania – 0
Referat Przyjmowania EFRR – 0
Referat Wdrażania EFRR– 0
Referat Zarządzania Finansowego – 0
Referat Kontroli – 0
Referat ds. Odwołań – 0
Referat Komunikacji Funduszy Strukturalnych – 11
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
Referat Pomocy Technicznej – 33
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
Referat Przyjmowania EFS – 0
Referat Wdrażania EFS – 0

Biuro Skarbu Województwa

liczba spraw, które wpłynęły – 121
liczba załatwionych spraw – 100
liczba spraw w trakcie realizacji – 30
liczba spraw przekazanych według właściwości – 3

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

liczba spraw, które wpłynęły – 109
liczba załatwionych spraw – 92
liczba spraw w trakcie realizacji – 171
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

liczba spraw, które wpłynęły – 96
liczba załatwionych spraw – 75
liczba spraw w trakcie realizacji – 73
liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
liczba spraw wszczętych z urzędu – 21

Departament Kultury Sportu i Turystyki

liczba spraw, które wpłynęły – 364
liczba załatwionych spraw – 112
liczba spraw w trakcie realizacji – 252
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 74

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

liczba spraw, które wpłynęły – 524
liczba załatwionych spraw – 543
liczba spraw w trakcie realizacji – 118
liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
liczba spraw wszczętych z urzędu – 76

Sporządzono w oparciu o dane z departamentów i biur Urzędu.

Metryczka

Wytworzono: 20.06.2018
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 20.06.2018, 08:55
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 16.07.2018, 09:45
Zmodyfikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 78
 • Maj 2018 r.

  Uaktualniono:
  16.07.2018, 09:45
  Uaktualniono przez:
  Joanna Wilczyńska
 • Maj 2018 r.

  Uaktualniono:
  21.06.2018, 12:02
  Uaktualniono przez:
  Joanna Wilczyńska
 • Maj 2018 r.

  Uaktualniono:
  21.06.2018, 11:40
  Uaktualniono przez:
  Joanna Wilczyńska
 • Maj 2018 r.

  Utworzono:
  20.06.2018, 08:55
  Utworzono przez:
  Joanna Wilczyńska

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry