Kwiecień 2018 r.

Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

liczba spraw, które wpłynęły – 1
liczba załatwionych spraw – 0
liczba spraw w trakcie realizacji – 19
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Infrastruktury i Gospodarki

liczba spraw, które wpłynęły – 159
liczba załatwionych spraw – 134
liczba spraw w trakcie realizacji – 71
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

liczba spraw, które wpłynęły – 136
liczba załatwionych spraw – 117
liczba spraw w trakcie realizacji – 122
liczba spraw przekazanych według właściwości – 34
liczba spraw wszczętych z urzędu – 9

Departament Ochrony Środowiska

liczba spraw, które wpłynęły – 1856
liczba załatwionych spraw – 2056
liczba spraw w trakcie realizacji – 887
liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
liczba spraw wszczętych z urzędu – 215

Departament Edukacji i Rynku Pracy

liczba spraw, które wpłynęły – 120
liczba załatwionych spraw – 69
liczba spraw w trakcie realizacji – 56
liczba spraw przekazanych według właściwości – 5
liczba spraw wszczętych z urzędu – 16

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

liczba spraw, które wpłynęły – 708
w tym:
Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 31
Referat Przyjmowania EFRR – 8
Referat Wdrażania – 405
Referat Zarządzania Finansowego – 59
Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych – 9
Referat ds. Odwołań – 2
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 4
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 61
Referat Pomocy Technicznej – 75
Referat Monitorowania – 12
Zespół Instytucji Certyfikującej – 9
Referat Przyjmowania EFS – 33

liczba załatwionych spraw – 601
w tym:
Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 28
Referat Przyjmowania EFRR- 10
Referat Wdrażania – 309
Referat Zarządzania Finansowego – 55
Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych – 4
Referat ds. Odwołań – 13
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 3
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 71
Referat Pomocy Technicznej – 66
Referat Monitorowania – 12
Zespół Instytucji Certyfikującej – 9
Referat Przyjmowania EFS- 21

liczba spraw w trakcie realizacji – 306
w tym:

Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 6
Referat Przyjmowania EFRR – 54
Referat Wdrażania – 132
Referat Zarządzania Finansowego – 4
Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -5
Referat ds. Odwołań – 5
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 18
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 17
Referat Pomoc Technicznej – 9
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 2
Referat Przyjmowania EFS – 54

liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 14
w tym:

Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 0
Referat Przyjmowania EFRR – 0
Referat Przyjmowania – 0
Referat Wdrażania – 0
Referat Zarządzania Finansowego – 0
Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych – 0
Referat ds. Odwołań – 0
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 8
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
Referat Pomocy Technicznej – 6
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
Referat Przyjmowania EFS – 0

Biuro Skarbu Województwa

liczba spraw, które wpłynęły – 169
liczba załatwionych spraw – 149
liczba spraw w trakcie realizacji – 20
liczba spraw przekazanych według właściwości – 5

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

liczba spraw, które wpłynęły – 155
liczba załatwionych spraw – 96
liczba spraw w trakcie realizacji – 202
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

liczba spraw, które wpłynęły – 516
liczba załatwionych spraw – 579
liczba spraw w trakcie realizacji – 138
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 70

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

liczba spraw, które wpłynęły – 109
liczba załatwionych spraw – 78
liczba spraw w trakcie realizacji – 74
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Kultury Sportu i Turystyki

liczba spraw, które wpłynęły – 383
liczba załatwionych spraw – 89
liczba spraw w trakcie realizacji – 294
liczba spraw przekazanych według właściwości – 383
liczba spraw wszczętych z urzędu – 42

Sporządzono w oparciu o dane z departamentów i biur Urzędu.

Metryczka

Wytworzono: 18.05.2018
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 18.05.2018, 14:31
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 21.05.2018, 10:57
Zmodyfikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 4

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry