Zastosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Kategoria:Zdrowie i polityka społeczna
Przedmiot sprawy:

Zgodnie z art.18 ust 3 i ust 10 pkt 2 oraz art. 46 ust 2c Ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123) upoważniony przez Marszałka województwa lekarz psychiatra ocenia zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego wobec podopiecznych w Domach Pomocy Społecznych na terenie województwa opolskiego oraz  wnioskuje o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego przez Policję, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, gdy osoba chora psychicznie odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia.

 

Podmioty uprawnione:

Do wykonywania czynności dotyczących przedmiotowej procedury w zakresie zdarzeń mających miejsce na terenie województwa opolskiego, został upoważniony:

Lek. med. Marek Blajer – specjalista psychiatra

Nr wykonywania zawodu: 8713609

Adres poczty elektronicznej: psychomed1993@gmail.com

Nr. telefonu: 602 324 996

Podstawa prawna:

art.18 ust 3 i ust 10 pkt 2 oraz art. 46 ust 2c Ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123)

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Komórka organizacyjna:Referat Zdrowia

Metryczka

Wytworzono: 11.04.2018
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń - Kańdziora
Opublikowano: 12.04.2018, 12:54
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 20.01.2023, 09:55
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 344

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry