Marzec 2018 r.

Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

liczba spraw, które wpłynęły – 2
liczba załatwionych spraw – 0
liczba spraw w trakcie realizacji – 18
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Infrastruktury i Gospodarki

liczba spraw, które wpłynęły – 164
liczba załatwionych spraw – 128
liczba spraw w trakcie realizacji – 69
liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

liczba spraw, które wpłynęły – 162
liczba załatwionych spraw – 100
liczba spraw w trakcie realizacji – 143
liczba spraw przekazanych według właściwości – 37
liczba spraw wszczętych z urzędu – 12

Departament Ochrony Środowiska

liczba spraw, które wpłynęły – 643
liczba załatwionych spraw – 1972
liczba spraw w trakcie realizacji – 1180
liczba spraw przekazanych według właściwości – 4
liczba spraw wszczętych z urzędu – 290

Departament Edukacji i Rynku Pracy

liczba spraw, które wpłynęły – 157
liczba załatwionych spraw – 59
liczba spraw w trakcie realizacji – 284
liczba spraw przekazanych według właściwości – 3
liczba spraw wszczętych z urzędu – 14

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

liczba spraw, które wpłynęły – 742
w tym:
Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 35
Referat Przyjmowania EFRR – 6
Referat Wdrażania – 407
Referat Zarządzania Finansowego – 68
Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych – 5
Referat ds. Odwołań – 2
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 2
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 84
Referat Pomocy Technicznej – 92
Referat Monitorowania – 17
Zespół Instytucji Certyfikującej – 10
Referat Przyjmowania EFS – 14

liczba załatwionych spraw – 598
w tym:
Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 29
Referat Przyjmowania EFRR- 14
Referat Wdrażania – 308
Referat Zarządzania Finansowego – 65
Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych – 3
Referat ds. Odwołań – 9
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 3
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 60
Referat Pomocy Technicznej – 70
Referat Monitorowania – 18
Zespół Instytucji Certyfikującej – 9
Referat Przyjmowania EFS- 10

liczba spraw w trakcie realizacji – 326
w tym:

Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 10
Referat Przyjmowania EFRR – 56
Referat Wdrażania – 128
Referat Zarządzania Finansowego – 8
Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -2
Referat ds. Odwołań – 10
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 17
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 29
Referat Pomoc Technicznej – 22
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 2
Referat Przyjmowania EFS – 42

liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 52
w tym:

Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 0
Referat Przyjmowania EFRR – 0
Referat Przyjmowania – 0
Referat Wdrażania – 0
Referat Zarządzania Finansowego – 0
Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych – 0
Referat ds. Odwołań – 0
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 7
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
Referat Pomocy Technicznej – 45
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
Referat Przyjmowania EFS – 0

Biuro Skarbu Województwa

liczba spraw, które wpłynęły – 205
liczba załatwionych spraw – 160
liczba spraw w trakcie realizacji – 39
liczba spraw przekazanych według właściwości – 6

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

liczba spraw, które wpłynęły – 159
liczba załatwionych spraw – 97
liczba spraw w trakcie realizacji – 158
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

liczba spraw, które wpłynęły – 761
liczba załatwionych spraw – 711
liczba spraw w trakcie realizacji – 154
liczba spraw przekazanych według właściwości – 4
liczba spraw wszczętych z urzędu – 63

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

liczba spraw, które wpłynęły – 89
liczba załatwionych spraw – 68
liczba spraw w trakcie realizacji – 50
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 15

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

liczba spraw, które wpłynęły – 536
liczba załatwionych spraw – 219
liczba spraw w trakcie realizacji – 288
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 49

Sporządzono w oparciu o dane z departamentów i biur Urzędu.

Metryczka

Wytworzono: 24.04.2018
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 24.04.2018, 11:43
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 26.04.2018, 08:48
Zmodyfikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 15
 • Marzec 2018 r.

  Uaktualniono:
  26.04.2018, 08:48
  Uaktualniono przez:
  Joanna Wilczyńska
 • Marzec 2018 r.

  Uaktualniono:
  24.04.2018, 11:59
  Uaktualniono przez:
  Joanna Wilczyńska
 • Marzec 2018 r.

  Uaktualniono:
  24.04.2018, 11:44
  Uaktualniono przez:
  Joanna Wilczyńska
 • Marzec 2018 r.

  Utworzono:
  24.04.2018, 11:43
  Utworzono przez:
  Joanna Wilczyńska

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry