Styczeń 2018 r.

Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

liczba spraw, które wpłynęły – 2
liczba załatwionych spraw – 0
liczba spraw w trakcie realizacji – 10
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 4

Departament Infrastruktury i Gospodarki 

liczba spraw, które wpłynęły – 164
liczba załatwionych spraw – 146
liczba spraw w trakcie realizacji – 76
liczba spraw przekazanych według właściwości – 4
liczba spraw wszczętych z urzędu – 1

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

liczba spraw, które wpłynęły – 133
liczba załatwionych spraw – 76
liczba spraw w trakcie realizacji – 113
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 12

Departament Ochrony Środowiska

liczba spraw, które wpłynęły – 1558
liczba załatwionych spraw – 1293
liczba spraw w trakcie realizacji – 697
liczba spraw przekazanych według właściwości – 18
liczba spraw wszczętych z urzędu – 169

Departament Edukacji i Rynku Pracy

liczba spraw, które wpłynęły – 205
liczba załatwionych spraw – 79
liczba spraw w trakcie realizacji – 1014
liczba spraw przekazanych według właściwości – 24
liczba spraw wszczętych z urzędu – 15

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

liczba spraw, które wpłynęły – 736
w tym:
Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 27
Referat Przyjmowania EFRR – 8
Referat Wdrażania – 376
Referat Zarządzania Finansowego – 89
Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych – 7
Referat ds. Odwołań – 17
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 3
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 89
Referat Pomocy Technicznej – 59
Referat Monitorowania – 23
Zespół Instytucji Certyfikującej – 10
Referat Przyjmowania EFS – 28

liczba załatwionych spraw – 606
w tym:
Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 21
Referat Przyjmowania EFRR- 18
Referat Wdrażania – 278
Referat Zarządzania Finansowego – 80
Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych – 7
Referat ds. Odwołań – 15
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 15
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 67
Referat Pomocy Technicznej – 50
Referat Monitorowania – 23
Zespół Instytucji Certyfikującej – 8
Referat Przyjmowania EFS- 24

liczba spraw w trakcie realizacji – 325
w tym:

Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 11
Referat Przyjmowania EFRR – 75
Referat Wdrażania – 124
Referat Zarządzania Finansowego – 9
Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -0
Referat ds. Odwołań – 18
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 10
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 23
Referat Pomoc Technicznej – 16
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 2
Referat Przyjmowania EFS – 37

liczba spraw przekazanych według właściwości – 2
liczba spraw wszczętych z urzędu – 22
w tym:

Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 0
Referat Przyjmowania EFRR – 0
Referat Przyjmowania – 0
Referat Wdrażania – 0
Referat Zarządzania Finansowego – 0
Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych – 0
Referat ds. Odwołań – 1
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 10
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 1
Referat Pomocy Technicznej – 10
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
Referat Przyjmowania EFS – 0

Biuro Skarbu Województwa

liczba spraw, które wpłynęły – 137
liczba załatwionych spraw – 98
liczba spraw w trakcie realizacji – 39
liczba spraw przekazanych według właściwości – 3

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

liczba spraw, które wpłynęły – 167
liczba załatwionych spraw – 130
liczba spraw w trakcie realizacji – 240
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

liczba spraw, które wpłynęły – 551
liczba załatwionych spraw – 572
liczba spraw w trakcie realizacji – 84
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 28

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

liczba spraw, które wpłynęły – 99
liczba załatwionych spraw – 60
liczba spraw w trakcie realizacji – 40
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 17

Departament Kultury Sportu i Turystyki

liczba spraw, które wpłynęły – 667
liczba załatwionych spraw – 76
liczba spraw w trakcie realizacji – 601
liczba spraw przekazanych według właściwości – 667
liczba spraw wszczętych z urzędu – 216

Sporządzono w oparciu o dane z departamentów i biur Urzędu.

Metryczka

Wytworzono: 14.03.2018
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 14.03.2018, 10:36
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 14.03.2018, 10:44
Zmodyfikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 27

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry