Luty 2018 r.

Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

liczba spraw, które wpłynęły – 3
liczba załatwionych spraw – 0
liczba spraw w trakcie realizacji – 15
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 2

Departament Infrastruktury i Gospodarki 

liczba spraw, które wpłynęły – 158
liczba załatwionych spraw – 131
liczba spraw w trakcie realizacji – 64
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

liczba spraw, które wpłynęły – 133
liczba załatwionych spraw – 100
liczba spraw w trakcie realizacji – 119
liczba spraw przekazanych według właściwości – 6
liczba spraw wszczętych z urzędu – 13

Departament Ochrony Środowiska

liczba spraw, które wpłynęły – 1929
liczba załatwionych spraw – 1962
liczba spraw w trakcie realizacji – 714
liczba spraw przekazanych według właściwości – 6
liczba spraw wszczętych z urzędu – 186

Departament Edukacji i Rynku Pracy

liczba spraw, które wpłynęły – 219
liczba załatwionych spraw – 46
liczba spraw w trakcie realizacji – 272
liczba spraw przekazanych według właściwości – 6
liczba spraw wszczętych z urzędu – 11

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

liczba spraw, które wpłynęły – 749
w tym:
Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 32
Referat Przyjmowania EFRR – 5
Referat Wdrażania – 402
Referat Zarządzania Finansowego – 84
Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych – 6
Referat ds. Odwołań – 10
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 2
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 85
Referat Pomocy Technicznej – 64
Referat Monitorowania – 38
Zespół Instytucji Certyfikującej – 9
Referat Przyjmowania EFS – 12

liczba załatwionych spraw – 603
w tym:
Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 26
Referat Przyjmowania EFRR- 16
Referat Wdrażania – 303
Referat Zarządzania Finansowego – 79
Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych – 3
Referat ds. Odwołań – 8
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 2
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 54
Referat Pomocy Technicznej – 54
Referat Monitorowania – 37
Zespół Instytucji Certyfikującej – 10
Referat Przyjmowania EFS- 11

liczba spraw w trakcie realizacji – 329
w tym:

Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 13
Referat Przyjmowania EFRR – 64
Referat Wdrażania – 125
Referat Zarządzania Finansowego – 5
Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych -3
Referat ds. Odwołań – 22
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 13
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 34
Referat Pomoc Technicznej – 10
Referat Monitorowania – 1
Zespół Instytucji Certyfikującej – 1
Referat Przyjmowania EFS – 38

liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 14
w tym:

Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi – 0
Referat Przyjmowania EFRR – 0
Referat Przyjmowania – 0
Referat Wdrażania – 0
Referat Zarządzania Finansowego – 0
Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych – 0
Referat ds. Odwołań – 0
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych – 5
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 0
Referat Pomocy Technicznej – 9
Referat Monitorowania – 0
Zespół Instytucji Certyfikującej – 0
Referat Przyjmowania EFS – 0

Biuro Skarbu Województwa

liczba spraw, które wpłynęły – 115
liczba załatwionych spraw – 86
liczba spraw w trakcie realizacji – 26
liczba spraw przekazanych według właściwości – 3

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

liczba spraw, które wpłynęły – 137
liczba załatwionych spraw – 104
liczba spraw w trakcie realizacji – 200
liczba spraw przekazanych według właściwości – 1
liczba spraw wszczętych z urzędu – 0

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

liczba spraw, które wpłynęły – 929
liczba załatwionych spraw – 901
liczba spraw w trakcie realizacji – 83
liczba spraw przekazanych według właściwości – 4
liczba spraw wszczętych z urzędu – 24

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

liczba spraw, które wpłynęły – 108
liczba załatwionych spraw – 79
liczba spraw w trakcie realizacji – 65
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 8

Departament Kultury, Sportu i Turystyki

liczba spraw, które wpłynęły – 424
liczba załatwionych spraw – 134
liczba spraw w trakcie realizacji – 236
liczba spraw przekazanych według właściwości – 0
liczba spraw wszczętych z urzędu – 54

Sporządzono w oparciu o dane z departamentów i biur Urzędu.

Metryczka

Wytworzono: 23.03.2018
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 23.03.2018, 11:26
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 24.04.2018, 11:49
Zmodyfikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 11
 • Luty 2018 r.

  Uaktualniono:
  24.04.2018, 11:49
  Uaktualniono przez:
  Joanna Wilczyńska
 • Luty 2018 r.

  Utworzono:
  23.03.2018, 11:26
  Utworzono przez:
  Joanna Wilczyńska

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry